Vijf jaar langer geen nieuwe apotheken


Door dat moratorium mogen er geen nieuwe apotheken worden geopend. Een te groot aantal apotheken zou tot te veel concurrentie leiden, die de kwaliteit van de farmaceutische zorgverstrekking zou schaden.

"In het streven naar een ideale spreiding, wordt de vestiging van een nieuwe apotheek of de vervanging van een bestaande geregeld via een ingewikkelde formule van afstanden in kilometers en bereik in aantal inwoners, om zo per gemeente tot een quotum van apotheken te komen", schetst Sabien de context van haar parlementaire vraag aan minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx. "Eind dit jaar loopt de termijn van het moratorium af."

"Sinds 1999 is de concentratie van apotheken verlaagd van één apotheek voor ongeveer 1.900 inwoners naar één apotheek voor ongeveer 2.000. Het moratorium heeft bijgevolg effect, maar dit proces verloopt zeer geleidelijk", aldus Onkelinx in haar antwoord vanmorgen in de Kamercommissie Volksgezondheid.

 

"De huidige concentratie bevindt zich nog ruim boven het maximaal aantal toegelaten apotheken, zoals in 1974 werd bepaald, namelijk één apotheek per 2.000 tot 3.000 inwoners afhankelijk van de grootte van de gemeente. Bovendien bezit België hiermee nog steeds een van de dichtste netwerken van Europa."

"Het moratorium zorgt ervoor dat de officina's voldoende omzet kunnen genereren om aan de publieke dienstverleningsopdrachten te voldoen en om te investeren in de kwaliteit van de zorgverstrekking. Daarom achtte ik het wenselijk om het huidige moratorium te verlengen. Op dit punt hebben de beide meest representatieve beroepsorganisaties, de Algemene Farmaceutische Bond en Ophaco, een positief advies overhandigd. De Ministerraad van vrijdag 23 oktober ll. heeft dan ook een KB goedgekeurd dat het huidige moratorium met vijf jaar verlengt", besluit Onkelinx.