Ook voor regeringspartner Open VLD is het duidelijk dat er geen hervorming van justitie komt


De nota over de strafuitvoering van minister van Justitie Stefaan De Clerck (DS 20-21 februari) kan rekenen op een erg lauw onthaal.

'We zijn een regeringspartner, we blijven constructief', zegt Sabien Lahaye-Battheu, kamerlid voor Open VLD. 'Terzelfder tijd moeten we realistisch blijven. Er is niet voldoende tijd meer voor de grote verhalen, zoals de hervorming van het gerechtelijk landschap. We moeten nu alle energie aanwenden voor enkele concrete verbeteringen.'

Een van die concrete realisaties is, volgens Lahaye, het elektronisch toezicht mogelijk maken voor mensen in voorlopige hechtenis. 'Een andere project is het ombouwen van kazernes tot een gevangenis. Er zijn enkele kazernes die hiervoor in aanmerking komen. Bovendien wil Defensie haar kazernes versneld afstoten.'

De Vlaamse liberalen zijn vooral ontgoocheld in het uitblijven van een efficiënte inning van de geldboetes. 'In 2000 heeft het Rekenhof dit een eerste keer aangeklaagd. We zijn nu tien jaar verder en nog is er geen schot in de zaak gekomen. Justitie zou het eerst alleen doen, dan toch weer samen met Financiën, nu opnieuw alleen. Het beter innen van de boetes was een prioriteit van minister Vandeurzen, bij het begin van deze regeerperiode. Er is helemaal niets van terechtgekomen.'

In de uitvoering van gevangenisstraffen zijn volgens Open VLD kleine stapjes gedaan, maar 'dat is onvoldoende'. 'Tilburg is een tijdelijke crisisoplossing, geen duurzame maatregel. En voor het elektronisch toezicht bestaat er nog altijd een wachtlijst van 1.700 veroordeelden die op de uitvoering van hun straf wachten.'

Voor Stefaan Van Hecke van Groen! is de hervorming van justitie niet alleen een verhaal van de minister van Justitie, maar ook van die van Volksgezondheid. 'Als we geld zouden ter beschikking stellen van de Broeders van Liefde, zou er in de geestelijke gezondheidszorg wellicht binnen het jaar opvang zijn voor 500 geïnterneerden die nu in de gevangenissen zitten. Hetzelfde geldt voor drugsdelinquenten: als de hulpverlening aan drugsgebruikers meer ondersteuning krijgt, zou het experiment in Gent met de verplichte behandeling van verslaafde delinquenten uitbreiding kunnen krijgen over het hele land. Helaas ontbreekt in de nota een integrale aanpak.'

'De nota van De Clerck is ook te veel een opsomming van wat bestaat', zegt van Hecke. 'De minister lijkt een notaris die registreert wat de situatie is. Neem de twee gesloten instellingen voor geïnterneerden in Gent en Antwerpen: dat is nog een beslissing van de vorige minister Onkelinx.'

'En wat het drugsgebruik in de gevangenissen betreft: er bestaat een effectieve manier om drugs de gevangenissen niet te laten binnenkomen. Dat is op onaangekondigde ogenblikken een controle met drugshonden uitvoeren.'

Voor Bart Laeremans van Vlaams Belang is de nota 'de zoveelste illustratie van de wereldvreemdheid die de minister van Justitie kenmerkt'. 'Er leeft bij deze regering geen enkele ambitie om tot een kordater strafbeleid te komen', stelt Laeremans vast. 'Ook met de invoering van de nultolerantie in enkele Brusselse wijken is geen rekening gehouden.'

Bron: De Standaard, 22 februari, Filip Verhoest