Verblijf kinderen vaker herzien


Zo'n maatschappelijk onderzoek wordt bevolen door rechters die moeten beslissen over het verblijf van kinderen na een scheiding van hun ouders.

Vorig jaar werden bijna evenveel onderzoeken bevolen voor een herziening (843 gevallen), als voor een eerste beslissing (908 gevallen). In 2008 was het verschil nog groter (811 versus 1.062 gevallen). 'Dat betekent dat veel kinderen geconfronteerd worden met een wijziging van hun verblijfsregeling', zegt Open VLD-Kamerlid Sabien Battheu. Zij kreeg de cijfers van de staatssecretaris voor het Gezinsbeleid, Melchior Wathelet.

Battheu noemt het ook logisch dat het aantal herzieningen stijgt: 'De nieuwe echtscheidingswet heeft dat makkelijker gemaakt.'

Ze dringt er bij de staatssecretaris nog op aan dat alle rechters ertoe verplicht worden kinderen vanaf twaalf jaar te horen. 'Nu moet alleen de jeugdrechter dat. Rechters in kortgeding, die oordelen over gehuwden die uit elkaar gaan, moeten dat niet. Vrederechters ook niet. Wathelet heeft beloofd daar werk van te maken.'

Morgen keurt de Kamercommissie allicht het voorstel goed dat alle gerechtelijke procedures die op familiezaken slaan, voortaan achter gesloten deuren behandeld worden.

Bron: De Standaard, 29 maart 2010.