Niet meer naar rechtbank om te scheiden


Het wetsvoorstel daarover van Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) werd gisteren goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie. Het moet enkel nog de algemene vergadering passeren voor het voorstel wet wordt.

Beide echtgenoten moeten bij een scheiding één of twee keer voor de rechtbank verschijnen om de 'duurzame ontwrichting van het huwelijk' aan te tonen. Die verplichting werd in 2007 ingevoerd. Kamerlid Sabien Battheu wil de verplichting enkel nog behouden voor zaken die de kinderen aanbelangen. De kans dat echtgenoten voor de rechtbank alsnog van mening zouden veranderen, is immers heel klein, stelt Battheu. Het beeld van de lange rijen bijna-ex-echtgenoten, die opeengepakt in of buiten de rechtszaal staan, behoort dus weldra tot het verleden. Over de afschaffing was al in maart vorig jaar een consensus bereikt binnen de subcommissie Familierecht. De val van de regering bracht echter met zich mee dat het niet meer tot een stemming kwam. Dat gebeurde gisteren dus uiteindelijk wel.

Bron: Het Laatste Nieuws, 20 januari 2011, Luc Van Der KelenScheiden kan straks zonder rechtbankbezoek

Wie wil scheiden is straks niet meer verplicht zelf voor de rechter te verschijnen en zo een 'poging tot verzoening' te ondernemen.

Sabien Lahaye-Battheu: 'Mogelijkheden tot bemiddeling voortaan bij oproepingsbrief'

'De verplichting om minstens één keer fysiek aanwezig te zijn bij de behandeling van een echtscheidingszaak valt weg omdat het een zinloze verschijning is', vindt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). 'Echtgenoten moeten gewoon mondeling bevestigen wat daar al op papier staat.' De aanwezigheid van de advocaat zal volstaan.

De Kamercommissie Justitie keurde het wetsvoorstel van Lahaye-Battheu over de zogeheten schuldloze echtscheiding gisteren goed. Die vorm van echtscheiding versoepelde een paar jaar geleden de wet: echtgenoten hoefden voor de rechtbank niet langer elkaars fout te bewijzen, wel de 'duurzame ontwrichting van het huwelijk'. Op aandringen van PS werd daaraan die persoonlijke verschijning en de verzoeningspoging toegevoegd. Rechters moesten de partners vragen of ze wel zeker waren van hun stuk. Maar door de werkdruk in de rechtbank bleef die vraag altijd beperkt tot een formaliteit.

De goedkeuring van het wetsvoorstel moet nu worden bevestigd door de plenaire vergadering. Zes maanden na de publicatie in Het Staatsblad treedt het in werking. 'Tegen de start van het nieuwe gerechtelijke jaar', schat Lahaye-Battheu.

Samen met de verplichte aanwezigheid, die leidde tot lange rijen bijna ex-echtgenoten in de rechtszaal, verdwijnt ook die bemiddelingspoging. 'Dat was toch een maat voor niks', vindt Lahaye-Battheu. 'Er was al te veel gebeurd tussen de partners toen ze voor de rechter verschenen. Het is volgens mij ook niet de taak van de rechter om postbode te spelen door te verwijzen naar de mogelijkheden van bemiddeling.'

In plaats van de vraag tijdens de zitting zal er met de oproepingsbrief een lijst met familiebemiddelaars - advocaten en sociaal assistenten met een speciale opleiding - worden meegestuurd. Daar komen nog artikels bij over wat die bemiddeling precies inhoudt. 'Mensen worden dus nog altijd geïnformeerd over het bestaan ervan. Ze worden er alleen niet meer toe gedwongen.'

'De verplichte aanwezigheid deed niet alleen de rijen in de zaal groeien, de aanwezigen moesten er ook een dag verlof voor nemen', zegt Lahaye-Battheu. 'Sommigen kregen bovendien het gevoel dat ze ter verantwoording werden geroepen door de rechter, terwijl dat zijn taak niet is. Hij moet gewoon een beslissing nemen in de zaak.'

Voor zittingen waarbij het over de kinderen van een koppel gaat, zullen beide partners wel nog aanwezig moeten zijn.

Bron: De Standaard, 20 januari 2011, Nikolas VanheckeEchtscheidingsprocedure wordt eenvoudiger

De verplichting om tot twee keer persoonlijk voor de rechtbank te verschijnen bij de 'schuldloze echtscheiding' wordt afgeschaft. De kamercommissie Justitie heeft het wetsontwerp gisteren goedgekeurd, meer dan tien maanden nadat er een consensus was bereikt over de vereenvoudiging van de echtscheidingsprocedure.

De kamercommissie Justitie schafte de verplichting tot persoonlijke verschijning voor de rechter en de verplichte poging tot verzoening bij 'echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting', de zogenaamde schuldloze echtscheiding, gisteren af.

Het wetsvoorstel was niet 'nieuw' in de strikte zin van het woord. In maart vorig jaar was er al een consensus over de vereenvoudiging van de echtscheidingsprocedure, maar door de val van de regering kwam het toen niet tot een stemming. De wet moet nog langs de plenaire kamer, maar verwacht wordt dat ze over zes maanden in het Staatsblad zal worden gepubliceerd.

Maat voor niets

Vandaag moeten beide echtgenoten één of twee keer voor de rechtbank verschijnen, om de 'duurzame ontwrichting van hun huwelijk' aan te tonen. De verplichting tot persoonlijke verschijning werd ingevoerd met de nieuwe echtscheidingswet van 2007. Maar ze blijkt een maat voor niets te zijn. Daarom wordt ze nu afgeschaft, behalve wanneer zaken die aan de belangen van de kinderen zijn verbonden voor de rechter ter sprake komen.

"In elke rechtbank waar echtscheidingen op de agenda staan, doet zich hetzelfde fenomeen voor. Er staan lange rijen bijna ex-echtgenoten opeengepakt in of net buiten de rechtszaal", zegt Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu, die het wetsvoorstel indiende. "Wie aan de beurt is, verschijnt voor de rechter die de standaardvraag stelt of men kennis heeft van de mogelijkheid tot bemiddeling en of men verder wil gaan met zijn scheiding. Weinig kans dat een koppel op dat moment nog zal terugkomen op de wens om te scheiden."

Daarnaast is er het probleem van de vaak onaangepaste infrastructuur van de rechtbanken voor dergelijke procedures, de extra werklast voor de rechters en het personeel, het feit dat wie moet verschijnen ook verlof moet opnemen en het gevoel van vernedering dat sommigen ervaren doordat ze 'ter verantwoording' worden geroepen.

Bron: De Morgen, 20 januari 2011, BSEComparution obligatoire bientôt abandonnée

La commission de la Justice de la Chambre a approuvé mercredi une proposition de loi supprimant les obligations de comparaître en personne devant le juge et de tenter une conciliation dans le cadre d'une procédure de divorce, a annoncé la députée Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), à l'origine du texte.

Actuellement, les deux époux doivent comparaître devant le juge, parfois à deux reprises, pour démontrer le caractère irrémédiable de leur désunion. Cette obligation a été introduite lors de l'approbation de la nouvelle législation sur le divorce en 2007. " L'obligation de comparaître personnellement est vécue, dans la pratique, comme une perte de temps inutile et fastidieuse, qui constitue pour les parties une humiliation de plus dans une période déjà très difficile et dont la charge émotionnelle pèse sur l'ensemble du procès ", souligne le texte de loi.

Surcharge des tribunaux, capacité d'accueil inadaptée, risque d'une expérience traumatisante, etc., contribuent à ce qu'il ne reste à l'audience que " peu de chances qu'un couple revienne sur son souhait de se séparer ", fait valoir Sabien Lahaye-Battheu. Son texte supprime donc les obligations de comparution et de tentative de conciliation, sauf lorsque des différends liés aux intérêts des enfants arrivent devant le juge.

Le texte doit encore passer en séance plénière.

Bron: D'Avenir, 20 januari 2011Bientôt plus de comparution en personne obligatoire

La commission de la justice de la Chambre a approuvé mercredi une proposition de loi supprimant les obligations de comparaître en personne devant le juge et de tenter une conciliation dans le cadre d'une procédure de divorce, a indiqué la députée Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), à l'origine du texte. Actuellement, les deux époux doivent comparaître devant le juge, parfois à deux reprises, pour démontrer le caractère irrémédiable de leur désunion. Une obligation introduite lors de la nouvelle loi sur le divorce en 2007. "L'obligation de comparaître personnellement est vécue, dans la pratique, comme une perte de temps, inutile et fastidieuse, qui constitue pour les parties une humiliation de plus dans une période déjà très difficile", souligne le texte. Surcharge des tribunaux, capacité d'accueil inadaptée, risque d'une expérience traumatisante, etc., contribuent à ce qu'il ne reste à l'audience que peu de chances qu'un couple revienne sur son souhait de se séparer, fait valoir Mme Lahaye-Battheu.

Bron: La Libre Belgique, 20 januari 2011