Stijgend aantal noodoproepen voor 100 en 112


Het aantal foutieve oproepen loopt soms sterk op. Bijvoorbeeld: 47% van de oproepen die van oktober 2009 tot oktober 2010 binnenliepen in het Hulpcentrum 100/112 Vlaams-Brabant waren oproepen waarvoor men deze noodnummers niet zou moeten bellen. "In dit percentage zitten niet enkel misbruikoproepen, maar ook bijvoorbeeld niet-dringende oproepen van burgers voor het verkrijgen van informatie zoals de contactgegevens van de huisarts van wacht", aldus de minister.

"Om pestoproepen en valse oproepen tegen te gaan, kan er na herhaaldelijke problemen en een voorafgaande verwittiging overgegaan worden tot een tijdelijke blokkering van het oproepnummer. In sommige gevallen is dit echter niet voldoende en kan een oproeper gerechtelijk vervolgd worden. Omdat dit tot op heden slechts uitzonderlijk gebeurt, onderzoeken mijn diensten momenteel of de procedure om stappen te ondernemen tot gerechtelijke vervolging nog verbeterd kan worden", aldus Turtelboom.

"We voorzien in de nabije toekomst nog geen grootschalige sensibiliseringscampagne waarin het noodnummer 112 gepromoot wordt. Oproepen naar het noodnummer 112 die politionele interventies tot gevolg kunnen hebben, dienen telkens doorgeschakeld te worden van het Hulpcentrum 100/112 naar het CIC 101. Mijn diensten raden daarom aan om binnen België ook nog het noodnummer 101 te gebruiken voor politionele hulp. Nadat het project 112 de werking van het noodnummer 112 geoptimaliseerd heeft, voorzien we om een grootschalige campagne te voeren, eventueel ook over het misbruik van het noodnummer en het indien nodig implementeren van sancties.

Er waren twee aanleidingen voor Sabiens schriftelijke vraag:

1. aanklacht van politiezone Westkust, enkele maanden geleden, die de stortvloed aan "spookoproepen" beu is

"Het kan niet dat burgers agenten gebruiken als gratis werkkrachten. 'Ze bellen de politie omdat ze hun caravanvenster niet dicht krijgen of omdat ze hun verwarming niet aan de praat krijgen', gaf korpschef Nicolas Paelinck als voorbeeld. Volgens hem schiet de sociale sector tekort. Dat is inderdaad soms zo. Alsof er na 17 uur en in de weekends geen sociale problemen zijn. Terwijl dan pas vaak de problemen beginnen. De korpschef klaagt terecht aan dat agenten daardoor ettelijke uren besteden aan andermans werk. Agenten worden nu te vaak opgeroepen voor huiselijke twisten zonder strafrechterlijke feiten", zegt Lahaye-Battheu.

"De politie zal uiteraard ter plaatse blijven gaan bij iedere melding, maar nu moeten vaak twee agenten twee uur luisteren naar bijvoorbeeld een vrouw die haar hart wil luchten over haar verslaafde echtgenoot. Intussen kan de politie niet doen wat ze echt moet doen."

2. de politiezone Meetjesland, die sinds enkele maanden de meest flagrante gevallen van "spookproepen" voor de rechter sleept om schadevergoeding te eisen

Volgend voorbeeld werd gegeven: "Een vrouw kwam bij ons binnengestormd en zei dat ze thuis was ontvoerd en verkracht door een bende Albanezen. De politie heeft daarvoor twee speurders opgetrommeld op een zaterdag. Na zestien uur verhoor en speurwerk bleek van het hele verhaal niets te kloppen. De vrouw werd door derechter veroordeeld om 400 euro schadevergoeding te betalen aan de politiezone Meetjesland voor de valse aangifte."

"Een te begrijpen reactie van de politiezone", zegt Lahaye-Battheu, die de minister zal vragen of deze werkwijze ook al in andere politiezones navolging kreeg.