Slechts 26 militairen aan de slag als cipier - afslanking leger vooral door (vervroegde) pensionering


 

FOD

2008

2009

2010

TOTAAL

Justitie

0

69

11

80

Binnenlandse Zaken

91

90

24

205

Buitenlandse Zaken

0

2

0

2

Rijksdienst voor Pensioenen

0

0

4

4

TOTAAL

91

161

39

291

"De afgelopen jaren organiseerde de FOD Justitie twee wervingsgolven voor militairen. In 2008 werden plaatsen voor het centraal bestuur, de justitiehuizen en penitentiaire inrichtingen vacant verklaard. Dat resulteerde in 69 overplaatsingen in 2009 (16 naar penitentiaire inrichtingen, 15 naar de Staatsveiligheid, 14 naar justitiehuizen en 24 naar andere diensten). Bij de wervingsgolf van 2009 werd uitsluitend gefocust op een rekrutering binnen de penitentiaire inrichtingen. Dat leidde in 2010 tot 11 overplaatsingen (10 naar penitentiaire inrichtingen en 1 naar de Staatsveiligheid)", zegt Sabien. "De interesse van de militairen voor het gevangeniswezen is dus beperkt."

Sabien merkt op dat bovenstaande cijfers minder euforisch zijn dan de vreugdeberichten uit het verleden. "Exact drie jaar geleden, op 6 november 2008, bij de ondertekening van het protocolakkoord waarin de samenwerking tussen Defensie en Justitie formeel werd vastgelegd, werd aangekondigd dat er op dat moment al 268 militairen de overstap naar de FOD Justitie hadden gemaakt of in de wervingsreserve zaten. Vandaag blijkt dat tussen 2003 en 2010, in acht jaar tijd, slechts 226 militairen de overstap hebben gemaakt: dus 11 in 2010 en 69 in 2009; 96 in 2004 en 50 in 2003 (allemaal naar het Veiligheidskorps); tussen 2005 en 2008 gebeurde geen enkele overplaatsing. In het budget van Defensie van 2008 was zelfs voorzien dat 500 militairen de overstap zouden maken naar de FOD Justitie...", aldus Sabien.

Vervroegde pensionering neemt 60% van de afslanking van het leger voor haar rekening

"In 2008 werd de doelstelling vooropgesteld om tegen eind 2012 het aantal personeelsleden bij Defensie terug te dringen tot ongeveer 34.000. Die doelstelling zal eind dat jaar al worden bereikt, want op 2 november 2011 telde Defensie 32.816 militairen en 2.142 burgerpersoneelsleden", zegt Lahaye-Battheu. Uit onderstaande cijfers blijkt dat, tussen 2009 en 2011, de overstap van militairen naar andere FOD's maar voor een klein gedeelte hiervoor verantwoordelijk is:

UITSTROOM VAN MILITAIREN

2009

2010

2011

TOTAAL

Overstap naar andere FOD

161

39

21

221 (3%)

Pensioenen op leeftijdgrens

729

799

736

2.264 (37%)

Vrijwillige opschorting van prestaties

1.139

1.124

1368

3.631 (60%)

TOTAAL

2.029

1.962

2.125

6.116 (100%)

Voor de volledigheid ook de instroom van nieuwe militairen (voor operationele posten) van de afgelopen jaren: 1.296 militairen in 2009, 1.317 militairen in 2010 en 1.221 militairen op vandaag.