Belasting op onbebouwde grond verdubbeld


Wanneer de toestand na zes jaar ongewijzigd blijft, wordt de belasting het dubbele. Vanaf negen jaar wordt dat het viervoudige. De gemeenteraad keurde de heffing van die belasting goed. De oppositiepartij Open Vld stemde tegen. De belasting brengt de stadskas 25.000 euro per jaar op. Het reglement werd voor de eerste keer in 2008 goedgekeurd en is ingevoerd om het speculeren tegen te gaan. Eigenaars laten hun gronden en percelen onbebouwd, in de hoop dat de prijzen van de bouwgrond zullen verhogen. "Ik vind dat men de eigenaars niet moet sanctioneren met een belasting, maar hen moet aanspreken en stimuleren om te bouwen", oordeelt fractieleider Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). "Met de huidige heffing wordt het beoogde doel niet bereikt. We vinden dit een verkeerde manier. Bovendien zorgt de belasting voor een grote werklast bij de stadsdiensten. Men moet rappels versturen en die belasting invorderen." "We gaan de eigenaars een jaar overbruggingstijd geven", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "Met het aanslagbiljet van de belasting gaan we een brief met het gewijzigd reglement meesturen. Er behoren vijftig eigenaars tot de doelgroep. Daarvan betaalt ongeveer tachtig procent minder dan driehonderd euro. Die onbebouwde percelen ontsieren het stadsbeeld."

In stadskrant voor goedkeuring college

Fractieleider Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) vindt het niet kunnen dat de reglementen omtrent de toekenning van een mantelzorgpremie en de organisatie van een sneeuwtelefoon voor zorgbehoevenden al zijn verschenen in de stadskrant, vooraleer ze zijn goedgekeurd op de gemeenteraad. "U hebt overschot van gelijk", reageerde burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) tijdens de gemeenteraad. "Normaliter zou de gemeenteraad een week eerder doorgaan en is dat de reden waarom het nu in de stadskrant staat. Het is niet onze bedoeling om de gemeenteraad uit te hollen. De info over de sneeuwtelefoon in de eerstvolgende stadskrant van februari voorzien, heeft natuurlijk ook niet veel zin meer." (DBEW)

Bron: Het Laatste Nieuws, 3 januari 2012, DBEW