Nog geen sancties voor spontane spoorstakingen op 20 en 21 december 2011: Sabien roept op tot actie


"Op 20 december 2011 werden 339 treinen volledig afgeschaft en 88 over een deel van hun reisweg. Het aantal stakers bedroeg 238, waarvan 225 bij NMBS, 8 bij NMBS-Holding en 5 bij Infrabel. De volgende dag werden 1.335 treinen volledig afgeschaft en 318 gedeeltelijk. Toen waren 1.403 personeelsleden afwezig, waarvan 1.141 bij NMBS, 32 bij NMBS-Holding en 230 bij Infrabel", citeert Sabien de cijfers uit het antwoord van minister Magnette.

"De minister gaf wel aan dat die stakers geen bezoldiging uitbetaald krijgen voor de niet-gepresteerde uren. Maar dat zou er nog aan mankeren. Onregelmatige afwezigheid moet worden gesanctioneerd en ik roep dan ook op tot actie."

Het protocol van juni 2008 met betrekking tot de uitoefening van het stakingsrecht, in het bijzonder wat betreft de regels over de stakingsaanzegging en sociale bemiddeling, werd op die dagen duidelijk niet gerespecteerd. In een brief van 20 december 2011 herinnerde de CEO van de NMBS Holding, Jannie Haek, de leden van het Sturingscomité er nog aan dat "elke werkonderbreking die niet aan de voorwaarden van aanzegging en overleg voldoet moet beschouwd worden als een onregelmatige afwezigheid".

Evaluatie bestaande protocollen

"Volgens de beleidsbrief Overheidsbedrijven ‘zal de regering aan het sturingscomité van de NMBS vragen om de bestaande protocollen tussen de overheid en de vakbonden met betrekking tot de uitoefening van het stakingsrecht te evalueren. In geval van een negatieve evaluatie zal de regering strengere maatregelen overwegen om de continuïteit van de openbare dienst met respect voor de veiligheidsvereisten te verzekeren'", aldus Sabien.

De minister meldde vanmorgen alleen aan de voorzitter van het sturingscomité te hebben gevraagd om snel de evaluatie op te starten en om mij een planning over te maken. Sabien roept op tot een dringende bijsturing met strengere maatregelen om de nadelige gevolgen van wilde stakingen voor de reizigers maximaal te vermijden.