Elke dag zes chauffeurs op de bon voor "storende handelingen" in de auto


Artikel 8.3 van de wegcode bepaalt dat "elke bestuurder in staat moet zijn om te sturen en dus te allen tijde zijn voertuig in de hand moet hebben". In 2009 waren er 2.395 overtredingen tegen dat artikel, in 2010 waren dat er 2.274 en 1.261 in het eerste semester van 2011. Dat zijn er dus gemiddeld ruim zes per dag.

De overtreding wordt bestraft met een boete van 100 euro. "De precieze reden voor een inbreuk op dat artikel van de wegcode wordt niet in de statistieken opgenomen, maar het kan bijvoorbeeld gaan over de gps bedienen terwijl je rijdt, een broodje eten of een sigaret aansteken achter het stuur, enz. Alle potentieel storende handelingen achter het stuur vallen onder die bepaling", zegt Sabien. "Alleen voor het mobiel bellen heeft de wetgever een expliciet verbod ingesteld."

Geen voorrang verlenen: ook zes boetes per dag

Uit een antwoord van Wathelet op een andere schriftelijke vraag van Sabien blijkt dat elke dag ook gemiddeld bijna zes chauffeurs beboet worden voor het niet verlenen van voorrang aan een bestuurder die van rechts komt. Artikel 12.3.1 van de wegcode legt die verplichting op, behalve indien de bestuurder op een rotonde rijdt of van rechts komt uit een verboden rijrichting.  

In 2009 waren er 1.947 overtredingen tegen dat artikel, in 2010 waren dat er 1.827 en 978 in het eerste semester van 2011. Dat zijn er dus gemiddeld bijna zes per dag. Ook die overtreding wordt bestraft met een boete van 100 euro.