1.800 mensen wilden in 2011 een andere naam


In 2011 hebben 861 mensen gevraagd om hun familienaam te veranderen. In 2010 waren er dat 767, in 2006 608. 777 mensen vroegen een nieuwe voornaam in 2011, in 2010 waren er dat 826, in 2006 621. Sommigen vroegen om zowel hun voornaam als hun familienaam te veranderen - dat waren er vorig jaar 159.

Sabien Lahaye-Battheu heeft ook de som gemaakt van alle aanvragen sinds 2006. "Zo kom ik in totaal aan bijna 10.000."

Familienaam

De aanvragen voor verandering van de voornaam, worden in 97% van de gevallen goedgekeurd.

Een andere familienaam krijgen, is moeilijker: die wordt in een derde van de gevallen niet toegestaan. Wanneer worden die geweigerd? "Ik ken een geval van een vrouw van Congolese origine die na haar scheiding haar meisjesnaam terug wilde, maar niet kon bewijzen hoe ze vroeger heette."

Moeder

Minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet (cdH) kondigde in haar beleidsbrief al aan dat ze ervoor wilde zorgen dat kinderen ook de naam van hun moeder kunnen krijgen. Ook minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wilde hier werk van maken. "Op dit moment is dit geen prioriteit", zegt de woordvoerder van Milquet.

"De regering heeft hierover nog niets beslist." Hetzelfde verhaal bij minister Turtelboom. "Het dossier ligt momenteel stil, maar wij willen er wel mee doorgaan", zegt de woordvoerster van Turtelboom.

"Ik hoop dat we dit najaar de wet kunnen bespreken in het parlement", zegt Sabien Lahaye-Battheu.

Bron: Het Belang van Limburg, 10 juli 2012, IC

 

Steeds meer Belgen laten naam wijzigen

Jaar na jaar stijgt het aantal Belgen dat zijn voornaam of familienaam laat veranderen. In zes jaar waren het er 9.484, antwoordde minister Turtelboom (Justitie) op een vraag van haar partijgenote Sabien Lahaye-Battheu.

Onderverdeeld gaat het om 4.513 wijzigingen van de familienaam en 4.596 wijzigingen van de voornaam. In 778 gevallen liet de betrokkene zijn voornaam én zijn familienaam veranderen. Veranderingen van voornamen worden toegestaan in 97% van de aanvragen. Voor familienamen was dat ongeveer twee derde. Open Vld wil de wet op de naamgeving wijzigen. Binnen de federale regering bestaat daarover nog geen eensgezindheid. De meeste vraag is die naar het recht van de moeder om haar kind haar familienaam te geven, ook binnen het huwelijk, of in situaties waarin de vader het kind heeft erkend. Een tweede optie is de mogelijkheid om kinderen een dubbele familienaam te geven zoals in Spanje, de naam van de vader plus die van de moeder. België is een van de laatste landen met een patriarchaal systeem. Minister Turtelboom wil de beide ouders gelijke kansen bieden bij de naamgeving.

Bron: Het Laatste Nieuws, 10 juli 2012, LVDK