Gratis justitie kost steeds meer


'Bijna alle uitgaven voor kosteloze rechtspleging gaan naar Brussel'

BRUSSEL Wie een rechtszaak wil beginnen of opgeroepen wordt om zich te verdedigen, maar niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan bij de rechtbank de kosteloze rechtspleging aanvragen. Dat wil zeggen dat gerechtskosten zoals rolrecht, griffiekosten, de kosten voor een dagvaarding of deurwaarder, door de overheid worden voorgeschoten.

De uitgaven voor die kosteloze rechtspleging zijn de laatste jaren fors gestegen. Een verviervoudiging tussen 2007 (2,3 miljoen) en 2010 (8,3 miljoen euro).(zie tabel) Opmerkelijk is dat het kantoor Brussel het leeuwendeel van dat bedrag voor zijn rekening neemt. Van de 8,2 miljoen euro in 2010 ging 7,5 miljoen naar Brussel. Dat blijkt uit cijfers die kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) opvroeg bij de FOD Financiën.

Bovendien, zo blijkt ook uit de cijfers, slaagt Financiën er nauwelijks in om die gemaakte kosten terug te vorderen. Want de gerechtskosten, die door justitie worden voorgeschoten, kunnen teruggevorderd worden als de financiële situatie van de persoon verbetert. In geval van een echtscheiding bijvoorbeeld, kan de vrouw die geen middelen van bestaan heeft bij de rechtbank een aanvraag indienen voor een kosteloze rechtspleging, maar als het huis verdeeld is en ze daardoor geld krijgt, kunnen de kosten worden teruggevorderd.

In werkelijkheid gebeurt dat terugvorderen heel weinig. Gemiddeld werd tussen 2007 en 2010 amper 12,5 procent terugbetaald. Volgens minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) komt die lage invorderingsgraad omdat de financiële toestand van de schuldenaar vaak onvoldoende wijzigt. Lahaye-Battheu denkt dat een betere samenwerking tussen justitie en financiën veel kan oplossen. Minister Vanackere rekent voor een betere inning van de teruggevorderde kosteloze rechtspleging op de modernisering van het informaticasysteem bij Financiën, die sinds enkele jaren bezig is. (ig)

Bron: De Standaard, 18 juli 2012, (ig)