Snelrechtkamers moeten grenscriminaliteit halt toeroepen


"Het is maar een van de maatregelen, naast bijvoorbeeld meer bevoegdheden voor de Belgische politie om over de Franse grens op te treden, die afschrikkend moet werken", zegt Sabien, die hierover deze week zowel minister van Justitie Annemie Turtelboom als minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet zal interpelleren in het parlement.

Afgelopen zaterdag werd de grensstreek opnieuw geteisterd door bruut geweld. Eerst was er een overval op een zetelfabriek in Wervik, waar twee werknemers gewond raakten toen het vuur werd geopend. Amper een uur later was een juwelier in Rekkem het doelwit.

"Alleen een mix van maatregelen kan het drieste fenomeen bestrijden. De installatie van snelrechtkamers moet een van die maatregelen zijn. Enkele weken geleden kondigde minister van Justitie Annemie Turtelboom aan dat eind dit jaar twaalf rechters, substituten en griffiers zullen worden aangeworven, die tegen volgende zomer over het hele land snelrechtkamers uit de grond moeten stampen. In elk hervormd gerechtelijk arrondissement (die zullen samenvallen met de provincies, Eupen en Brussel) zal dan zo'n kamer bestaan, die meerdere keren per maand zal samenkomen. Ik vraag om daarbij niet alleen oog te hebben voor de provinciehoofdsteden, maar ook voor regio's die extra gevoelig zijn voor overvallen en inbraken, zoals de grensstreek", zegt Sabien.

"In afwachting daarvan kunnen binnen de gerechtelijke wereld nu al initiatieven worden genomen om, met het huidige personeelsbestand, op korte termijn snelrecht mogelijk te maken. Ik roep dan ook de procureurs van de grensstreek op het voorbeeld van hun collega's in onder meer Gent en Brussel te volgen, waar nu al wordt gewerkt met snelrecht. In snelrechtkamers luistert de rechter tijdens één zitting naar de pleidooien van openbaar ministerie, verdediging en burgerlijke partij en velt hij op het einde zijn vonnis. Beklaagden komen op die manier hooguit enkele weken na de feiten voor de rechter. Het systeem is vooral gericht op feiten die geen zware onderzoeken vragen."