Kamer vraagt regering aandacht te hebben voor herdenking Eerste Wereldoorlog


"Het voorstel van resolutie, oorspronkelijk een initiatief van CDH, kreeg de steun van alle partijen, behalve N-VA en Vlaams Belang. Het is te betreuren dat hiervoor geen kamerbrede meerderheid is. In de resolutie richt het parlement dertien concrete verzoeken aan de regering. Er wordt onder andere gevraagd er op toe te zien dat de herdenking iedereen mobiliseert en dat alle initiatieven gebeuren in overleg met de gemeenschappen en gewesten, met wie een Internationale Verklaring ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog zou moeten worden uitgewerkt", zegt Sabien.

"Belangrijk voor onze regio is dat er in de resolutie wordt opgeroepen om de organisatie van grootscheepse nationale en internationale huldebetuigingen, bijvoorbeeld op 28 oktober 2014 (Ieper-Nieuwpoort) en 11 november 2018 absoluut te blijven steunen. Ons land heeft de twijfelachtige eer één van de meest bekende tonelen te zijn van de gruwel van de Eerste Wereldoorlog. Passchendaele, Ypres, Langemarck zijn internationaal bekende - beruchte - plaatsen uit een regio. Op een totale Belgische bevolking van naar schatting 7,4 miljoen in 1914 vielen meer dan 40.000 militairen en meer dan 20.000 burgers. Nog in de Westhoek werd vanaf 1915 chemische oorlogsvoering bedreven (chloorgas in Langemark-Poelkapelle bijvoorbeeld) met het gebruik van mosterdgas (Yperiet, 1917) als spijtig hoogtepunt", stelt Sabien, dat benadrukt dat alle lokale en regionale initiatieven, die momenteel op poten worden gezet (minstens) even waardevol zijn.