Debat over transport van gevaarlijkse stoffen in de maak


Van Hecke stelt voor dat België naar Nederlands voorbeeld snelheidslimieten invoert voor goederentreinen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Een andere piste voor Groen is het voorzien van speciale spoorlijnen voor goederentreinen, zoals de Betuweroute in Nederland. Sp.a-Kamerlid David Geerts, voorzitter van de Bijzondere Commissie Spoorveiligheid, vraagt dat Infrabel snel duidelijkheid verschaft over het treinongeluk. "Ik wil onder meer weten of er in het verleden al een probleem met de wissel was en met welke snelheid de trein reed. Waren alle veiligheidsvoorschriften in orde inzake het transport van die goederen?", vraagt Geerts zich af. Ook N-VA eist een grondig onderzoek. De partij zegt uit goede bron te hebben vernomen dat "het ongeval zijn oorzaak vindt in de slechte staat van een wissel" waarmee er al jaren problemen zouden zijn geweest.

Bron: Het Laatste Nieuws, 6 mei 2013, (AG)


"Spoor blijft beste keuze"
Treinongeval Wetteren

Expert ziet geen alternatief voor gevaarlijk transport

De treinramp in Wetteren doet vragen rijzen over transport van gevaarlijke
goederen over het spoor.

"En toch hebben we geen betere oplossing", zegt de Antwerpse transporteconoom
Thierry Vanelslander (UA).

Vanelslander begrijpt de ongerustheid na het zware ongeval in Wetteren
wel. "Maar feit blijft dat het aantal ongevallen met treinen beduidend lager
ligt dan met vrachtwagens. Alleen loopt dit soort ongeval meer in de kijker.
Begrijpelijk: een vrachtwagen vervoert één vracht, een trein wel een stuk of
dertig."

"Als er dan uitzonderlijk toch iets gebeurt, is er meer schade. Het is een
beetje zoals reizen met het vliegtuig. We weten dat dat veiliger is dan met de
wagen, maar ook hier geldt de vaststelling dat een vliegongeval altijd wel
spectaculair nieuws is." 

NMBS Logistics, binnen de NMBSgroep verantwoordelijk voor goederentransport,
wees er gisteren op dat voor vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor
duidelijke Europese regels bestaan. 

Die regels houden niet in dat vervoer door drukke woongebieden niet
toegestaan is: dat is gezien de hoge bebouwingsgraad van vooral Vlaanderen
onmogelijk.

"Er is geen garantie dat iedereen de regels naleeft", zegt Vanelslander. "Een
menselijke fout kan op het spoor altijd, maar elders ook: ook
vrachtwagenchauffeurs leven de regels niet altijd na. Dit voorval komt niet lang
na de gasflessen op de E34 in Vrasene. Ik vraag me meer af of die niet met het
spoor vervoerd hadden moeten zijn, dan dat ik deze lading acrylnitril via de weg
zou sturen."

Voor Vanelslander zijn er geen alternatieven die aan alle vereisten
tegemoetkomen.

"In het wegvervoer - dat sneller gaat - heb je vaker ongevallen, en het is in
Vlaanderen een illusie te denken dat die vrachtwagens minder door bebouwde
gebieden rijden. Kijk maar naar de ring van Antwerpen of de Boomsesteenweg."

Transporteren door pijpleidingen zou kunnen - die zouden nog efficiënter
kunnen worden gebruikt - maar ook dat heeft beperkingen. "Die pijpleidingen
liggen immers niet overal en zijn vaak in privéhanden."

En vervoer via het water? "Dat is een veilig alternatief, maar daar zie je
dat de kleinere binnenschepen uit de markt verdwijnen, terwijl ze voor sommige
transporten wel nuttig zijn. Nee: je kan beter nagaan hoe je het spoortransport
nog veiliger kan maken, met detectoren, automatische stopsystemen. Zo blijft de
maatschappelijke en economische kostprijs het laagst."

Toch ziet het er niet naar uit dat het debat snel afgelopen zal zijn.
Gisteren drong Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke aan op snelheidslimieten voor
goederentreinen die gevaarlijke producten vervoeren.

Hij wil ook dat de bestaande rampenplannen worden geëvalueerd, en wil weten
of België voorbereid is op een dergelijk ongeval bij een nucleair transport.

Van Hecke wil laten nakijken of voor dit soort transport speciale spoorlijnen
kunnen worden gebruikt. Open Vld-politica Sabien Lahaye-Battheu
vraagt dan weer een actualiteitsdebat over het treinongeval in Wetteren.


Bron: Gazet van Antwerpen, 6 mei 2013, Stef Van Woensel