Fiscus kent in 6 op de 10 gevallen geen uitstel van betaling directe belastingen toe


"Sinds 2005 komen belastingplichtigen, die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden, in aanmerking voor een onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen. Schulden bij de btw of achterstallige successierechten komen bijvoorbeeld niet in aanmerking. Uitstel betekent dat de belasting blijft bestaan. Als ze daartoe in de mogelijkheid zijn, moeten ze in principe een deel van de schuld betalen. Maar volgens specialisten komt het uitstel meestal neer op een kwijtschelding", zegt Sabien.

Het verzoek moet worden gericht aan één van de zes gewestelijke directies
Directe Invordering. Het aantal verzoeken blijft de laatste jaren dalen, maar sinds 2008 zijn er wel meer verzoeken in Wallonië dan in Vlaanderen:

 

 


 

 

2008


 

 

2009


 

 

2010


 

 

2011


 

 

2012


 

 

Gent


 

 

267


 

 

216


 

 

207


 

 

178


 

 

174


 

 

Antwerpen


 

 

198


 

 

175


 

 

163


 

 

154


 

 

147


 

 

Leuven


 

 

114


 

 

117


 

 

128


 

 

128


 

 

116


 

 

Vlaanderen


 

 

579


 

 

508


 

 

498


 

 

460


 

 

437


 

 

Brussel


 

 

261


 

 

261


 

 

186


 

 

159


 

 

139


 

 

Charleroi


 

 

311


 

 

276


 

 

236


 

 

202


 

 

203


 

 

Luik


 

 

351


 

 

344


 

 

291


 

 

243


 

 

254


 

 

Wallonië


 

 

662


 

 

620


 

 

527


 

 

445


 

 

457


 

 

Totaal


 

 

1.502


 

 

1.389


 

 

1.211


 

 

1.064


 

 

1.033


 

Het is de bevoegde gewestelijke directeur Directe Invordering die over de aanvraag voor de gunstmaatregel beslist. Gemiddeld valt er in 6 op de 10 gevallen een negatieve beslissing: in 2009 waren 57% van de beslissingen negatief, 60% in 2010, 58% in 2011 en 57% vorig jaar.

 

 


 

 

2009


 

 

2010


 

 

2011


 

 

2012


 

 

 


 

 

+


 

 

-


 

 

0


 

 

+


 

 

-


 

 

0


 

 

+


 

 

-


 

 

0


 

 

+


 

 

-


 

 

0


 

 

Gent


 

 

113


 

 

165


 

 

2


 

 

85


 

 

114


 

 

0


 

 

74


 

 

89


 

 

0


 

 

84


 

 

103


 

 

0


 

 

Antwerpen


 

 

69


 

 

114


 

 

4


 

 

47


 

 

99


 

 

2


 

 

69


 

 

110


 

 

4


 

 

72


 

 

93


 

 

2


 

 

Leuven


 

 

59


 

 

32


 

 

3


 

 

60


 

 

82


 

 

4


 

 

57


 

 

64


 

 

5


 

 

47


 

 

71


 

 

0


 

 

Vlaanderen


 

 

241


 

 

311


 

 

9


 

 

192


 

 

295


 

 

6


 

 

200


 

 

263


 

 

9


 

 

203


 

 

267


 

 

2


 

 

 


 

 

43%


 

 

55%


 

 

2%


 

 

39%


 

 

60%


 

 

1%


 

 

42%


 

 

56%


 

 

2%


 

 

43%


 

 

56%


 

 

1%


 

 

Brussel


 

 

60


 

 

153


 

 

3


 

 

82


 

 

162


 

 

3


 

 

48


 

 

89


 

 

0


 

 

54


 

 

97


 

 

2


 

 

 


 

 

28%


 

 

71%


 

 

1%


 

 

33%


 

 

66%


 

 

1%


 

 

35%


 

 

65%


 

 

0%


 

 

35%


 

 

63%


 

 

2%


 

 

Charleroi


 

 

85


 

 

95


 

 

9


 

 

112


 

 

161


 

 

8


 

 

122


 

 

139


 

 

7


 

 

119


 

 

102


 

 

4


 

 

Luik


 

 

153


 

 

184


 

 

8


 

 

127


 

 

187


 

 

2


 

 

62


 

 

137


 

 

0


 

 

100


 

 

181


 

 

0


 

 

Wallonië


 

 

238


 

 

279


 

 

17


 

 

239


 

 

348


 

 

10


 

 

184


 

 

276


 

 

7


 

 

219


 

 

283


 

 

4


 

 

 


 

 

45%


 

 

52%


 

 

3%


 

 

40%


 

 

58%


 

 

2%


 

 

39%


 

 

59%


 

 

2%


 

 

43%


 

 

56%


 

 

1%


 

 

Totaal


 

 

539


 

 

743


 

 

29


 

 

513


 

 

805


 

 

19


 

 

432


 

 

628


 

 

16


 

 

476


 

 

647


 

 

8


 

 

 


 

 

41%


 

 

57%


 

 

2%


 

 

38%


 

 

60%


 

 

2%


 

 

40%


 

 

58%


 

 

2%


 

 

42%


 

 

57%


 

 

1%


 

+ (positieve beslissing) / - (negatieve beslissing) / 0 (verzaking)

"Uit de aanvraag moet blijken dat de belastingschuldenaar niet bij machte is om zijn belastingschulden te betalen. Heeft hij zelf zijn onvermogen georganiseerd of heeft hij de voorbije vijf jaar een onbeperkt uitstel verkregen, dan komt hij niet in aanmerking. Bij de aanvraag moet hij een gedetailleerde opgave van zijn inkomsten, zijn uitgaven en zijn vermogen voegen. Het uitstel van de invordering wordt pas effectief nadat de aanvrager onmiddellijk of gespreid een deel van de belasting (het kan gaan om een symbolisch bedrag) heeft betaald", besluit Sabien.