Politiezone mag goed 850.000 euro achterstallige dotaties verwachten


Het was minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) die het Poperingse parlementslid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) beloofde dat de dotaties betaald zouden worden. Elke politiezone in Vlaanderen krijgt jaarlijks een vast bedrag, dat ook jaarlijks geïndexeerd wordt.

KB ontbreekt

”Maar dat bedrag wordt ook aangevuld met een som uit het verkeersveiligheidsfonds”, legt Lahaye-Battheu uit. “In dat fonds komen alle boetes terecht. De som die elke zone krijgt, wordt berekend op basis van verschillende criteria, zoals de grootte van de zone, de daling van het aantal verkeersslachtoffers en het aantal kilometers aan wegen. Die bedragen worden de laatste jaren echter niet meer uitbetaald omdat het Koninklijk Besluit (KB) dat de criteria moet vastleggen, er nog niet is.”

Als het oorspronkelijke ontwerp voor het Koninklijk Besluit gebruikt wordt, heeft West-Vlaanderen recht op nog 10 miljoen euro. Voor de politiezone Arro Ieper, die alle gemeenten en steden van onze regio bestrijkt, loopt het bedrag op tot 863.860,46 euro.

Bron; Het Laatste Nieuws, 13 november 2014.