Niet-anonieme zaadceldonatie?


Zij willen de donor toelaten bepaalde informatie prijs te geven over zichzelf of toe te laten dat hun meerderjarige zoon of dochter hen contacteert. Ook anonieme donatie zou mogelijk blijven. Open Vld wijst erop dat er donorkinderen zijn die ijveren voor een verbod op anonieme spermadonatie. Ze claimen het recht van ieder kind om de identiteit van zijn of haar biologische vader te kennen. Om het donortekort niet aan te zwengelen door de anonimiteit te verbieden, wil Open Vld nu de keuze open laten. Ook de wensouders zouden dan kunnen kiezen voor welk type donor ze opteren.

Bron: Belang van Limburg, 24 februari 2015. Open Vld wil spermadonor uit anonimiteit halen

Vandaag zijn spermadonoren anoniem of is het een bekende van de wensouders. Open Vld-Kamerleden Sabien Lahaye-Battheu en Ine Somers willen meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor wensouders én donoren. “Wensouders zouden toegang moeten krijgen tot een aantal uiterlijke en/of persoonlijkheidskenmerken van de donor, zonder dat deze kunnen leiden tot het achterhalen van diens identiteit”, zegt Lahaye-Battheu. “Het donorkind zou de mogelijkheid moeten krijgen - eens het de leeftijd van 18 bereikt heeft - de donor te contacteren via het fertiliteitscentrum. Het is belangrijk om daarbij te benadrukken dat zowel de wensouders als de donor in alle vrijheid een keuze moeten kunnen maken tussen deze verschillende mogelijkheden. Volledig anonieme donatie moet dus ook altijd voor iedereen mogelijk blijven.”

Bron: Het Laatste Nieuws, 21 februari 2015. Meer keuze bij donatie

Open VLD heeft een wetsvoorstel klaar waarin ze wensouders meer keuzemogelijkheden wil bieden bij donatie. In het voorstel van kamerlid Sabien Battheu blijven de twee huidige mogelijkheden (volledige anonimiteit en volledige openheid) bestaan. Ze voegt er drie andere aan toe. Zo zouden ouders kunnen kiezen voor een donor over wie ze meer informatie krijgen tout court. Of ouders krijgen meer info én het kind mag later de donor contacteren. Of ouders willen niets weten, en het kind kan op 18 jaar toch de donor contacteren.

Groen wil maar één extra mogelijkheid. Tussen de volledige anonimiteit en de volledige openheid schuiven zij het voorstel waarbij de donor ermee akkoord gaat om later, op vraag van het kind, meer info te geven of zelfs contact te leggen.

Bron: De Standaard, 19 februari 2015.