"Over seks praten? Makkelijker in parlement dan aan keukentafel"


Eerst de inhoud. Wat Sabien Lahaye-Battheu voorstelt, is om seks vanaf 14 toe te laten. Onder voorwaarden weliswaar. De partner met wie dat gebeurt, mag hooguit vijf jaar ouder zijn. En uiteraard moet de 14-jarige toestemming geven. Aan de leeftijdsgrens voor seksuele meerderjarigheid wil het Kamerlid niet raken. Die blijft vastliggen op 16. “Onze huidige wetgeving is nog gebaseerd op een wet van 1867”, zegt ze. “Maar jongeren beleven seks vandaag anders. Uit cijfers van Sensoa, dat ons voorstel steunt, blijkt dat een kwart van de Vlaamse jongeren al seks had voor hun 16de. Die grijze probleemzone maakt het zowel ouders, opvoeders als jongerenorganisaties vaak ontzettend moeilijk. Want wat zég je tegen een tiener over wat wel en niet mag?”

Ongeruste moeder

De politica is in elk geval vertrouwd met de doelgroep van haar wetsvoorstel. Ze is 47 jaar, getrouwd en moeder van drie kinderen. Barbara is twaalf, Willem veertien, Arthur achttien. Bovendien is ze niet alleen Kamerlid, maar ook advocate. “Ik moet bekennen: ik ben de inspiratie voor dit wetsvoorstel eerder binnen mijn advocatenwerk gaan zoeken dan binnen mijn gezin. Ik maak het regelmatig mee: dat er weer eens een ongeruste moeder belt omdat haar 15-jarige zoon is uitgenodigd voor een politieverhoor. Slechts zelden komt zoiets tot een rechtszaak. Maar je wil als ouder noch als kind zo’n verhoor meemaken. Als ouder van een tiener die seksueel beginnend actief wordt moet je élke dag bang zijn dat de politie aan je deur staat. Da’s niet oké.”

Meisje vs. jongen

Zélf maakte Sabien Lahaye-Battheu dat niet mee. Maar dat kwam door duidelijke afspraken die ze maakte. “Thuis hebben we wat dat betreft heel duidelijke regels. Hoe zit dat met blijven slapen? Wat kan er wel? Wat kan er niet? Eerder dan dat er politie aan de deur moet komen, geloof ik erin dat het op dié manier moet gaan. Is dat gemakkelijk? Niet altijd. Seks bespreekbaar maken rond de keukentafel: dat verloopt soms wat stroef. Maar het gáát wel. Ik probeer thuis in grote lijnen te weten wat er leeft. Bij een meisje - al is de onze hier natuurlijk nog te jong voor - is dat wat eenvoudiger dan bij een jongen. Maar er wordt wél gepraat over het onderwerp. Al heb ik hen hierover geen advies gevraagd.” (lacht)

Open Vld vindt dat seks vanaf veertien énkel kan met iemand die maximaal vijf jaar ouder is. Dat laatste om te vermijden dat iemand van vijftien seks zou hebben met iemand van veertig. Want dat kadert niet meer binnen de normale seksuele ontwikkeling. Ook sp.a diende eerder al een soortgelijk wetsvoorstel in, maar daarbij werd het leeftijdsverschil vastgelegd op drie jaar.

Bron: Het Laatste Nieuws, 27 mei 2015.