Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 september 2015


Het eerste punt was een wijziging van het huishoudelijk reglement, op vraag van de fractie van Open Vld. Voortaan kan een 'overleg van fractievoorzitters' georganiseerd worden, waarop de fractievoorzitters, de voorzitter van de gemeenteraad en de burgemeester uitgenodigd worden. Deze vergadering kan worden samengeroepen om redenen die de goede werking van de gemeenteraad aanbelangen.

Raadslid Johan Lefever kwam tussen in naam van de bewoners van de Sint-Bertinusstraatdie wonen ter hoogte van de plaats waar het Berlijns kussen zal komen. Hij stelde dat de bewoners gelukkig zijn met het nieuwe stuk ring, waardoor hun straat toch al een deel van het zwaar verkeer kwijt is. Niettegenstaande blijft de Sint-Bertinusstraat een druk bereden weg waar aan (te) hoge snelheid gereden wordt. Dat er een verkeerseiland met naastgelegen Berlijns kussen wordt aangelegd, is dus een goede zaak. Op de vraag van de timing van de werken, antwoordde bevoegd schepen Pieter Marchand dat de aanvang van de werken voorzien is over twee tot drie maanden. De werken zullen slechts één dag duren. De maatregelen die nu genomen worden, zijn een voorlopige oplossing in afwachting van het verkeersluw maken van de hele straat vanaf 2017. Op de vraag of de buurtbewoners geïnformeerd zullen worden, kwam er geen antwoord.

Raadslid en Reningelstnaar Danny Lefebvre stelde bijkomende vragen over de opmaak van een bouwkundig ontwerp voor de restauratie van de kerkhofmuur te Reningelst. Hij gaf het bestuur ook nog tips mee voor het ophangen van twee bijkomende lichtbruggen in het ontmoetingscentrum Rookop te Reningelst.

 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 september 2015