NMBS int 4,7 miljoen euro boetes


“Dat komt neer op een gemiddelde opbrengst van 8,9 euro per boete, wat toch vrij laag is. Misschien zijn er nog heel wat dossiers lopende, maar het verontrust mij dat de cijfers voor 2012 en 2013 gelijkaardig zijn. Ik dring dus aan op een betere inning.” Het Kamerlid pleit voor hogere boetes voor veelplegers of een meer uitgebreide controle van de reizigers vooraleer ze de trein betreden. Volgens de NMBS is er geen probleem. “Boetes die cash aan de treinbegeleider worden betaald, zitten niet in die cijfers. Bovendien duren sommige procedures erg lang. Als iemand herhaaldelijk weigert te betalen, gaat de zaak naar de deurwaarder en vervolgens de rechter”, aldus de NMBS.

Bron: Het Laatste Nieuws, 18 september 2015.