Ontruiming Franse vluchtelingenkampen: Sabien roept minister Jambon in de Kamer op voorbereid te zijn


Sabien stelde vanmiddag bij haar tussenkomst in de Kamer eerst zeer duidelijk dat de aangekondigde ontruiming van de ‘jungle in Calais' en het ‘kamp in Grande-Synthe' terecht is: "De leefomstandigheden zijn er schrijnend en mensonterend. NGO's zijn bezig met het sensibiliseren van de vluchtelingen om zich te laten opvangen in asielcentra. Volgens de jongste tellingen zijn er van de 10.188 bewoners in de jungle van Calais 1.179 minderjarig, 1.022 leven helemaal alleen in het kamp. Wat gaat er met die kinderen gebeuren als het kamp wordt ontruimd? Hoe vermijden we dat ze opnieuw in de handen vallen van mensensmokkelaars?"

Op haar vraag of er bij de Franse autoriteiten kan worden aangedrongen dat de registratie gebeurt door een officiële instantie en dat de ontruiming wordt uitgesteld, zeker tot alle kinderen zijn geregistreerd, werd niet ingegaan. Het is dan ook uiteraard in de eerste plaats een Franse verantwoordelijkheid.

"Wat zal er bij de ontruiming gebeuren met vluchtelingen, die niet vrijwillig willen vertrekken naar één van de 196 Franse asielcentra, waar plaats is voorzien? Welke grensstroom zal dat opleveren, want we weten niet hoeveel vluchtelingen asiel zullen aanvragen of toch nog zullen proberen hun droom (Engeland bereiken) te realiseren?", vroeg Sabien zich af.

Ze citeerde ook premier Michel, tijdens de zitting van de Kamer op 25 februari: "Wij zullen er alles aan zullen doen om geen no-gozone en geen feitelijke illegale kampen te hebben. De mensen die onderschept worden, zijn voor de overgrote meerderheid geen vragende partij om asiel aan te vragen in België, maar hebben de wil hebben om naar Groot-Brittannië te gaan." Minister Jambon sloot zich vandaag aan bij die woorden door te stellen dat veel vluchtelingen in die kampen inderdaad geen asiel willen aanvragen in Frankrijk of België.

Sabien reageert tevreden op de garantie, die minister Jambon vanmiddag uitsprak, dat alle mogelijke maatregelen in voorbereiding zijn om te vermijden dat het probleem zich naar ons land verplaatst. "We moeten vermijden dat er bij ons illegale kampen en no-go zones ontstaan in de kuststreek ontstaan. Versterkte, tijdelijke grenscontroles met extra politiecapaciteit zijn noodzakelijk. Overleg en permanente opvolging met Frankrijk is cruciaal", besluit Sabien, die ook de maatregel toejuichte om private bewakingsfirma's in te zetten op sommige snelwegparkings. Ze sprak tot slot ook haar respect en steun uit voor de mensen op het terrein, die dagdagelijks met de problematiek worden geconfronteerd.

 Ontruiming Franse vluchtelingenkampen: Sabien roept minister Jambon in de Kamer op voorbereid te zijn