'Gevangenen moeten sparen voor vrijlating'


Metaal bewerken, naaien of poetsen: een op de drie gevangenen heeft een job in de cel. Het is een nuttige manier om de tijd te verdrijven, maar ook om geld te verdienen. "De gangbare vergoeding voor huishoudelijke taken ligt tussen 0,8 en 2 euro per uur", zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in een antwoord aan Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu. Wie een gekwalificeerde beroepsopleiding volgt, krijgt ongeveer 0,7 euro per uur.

"Gevangenen verdienen op zich niet veel, maar ze houden wel wat over op het einde van de maand. Dat komt omdat ze enkel moeten betalen voor sigaretten of andere persoonlijke dingen", zegt Lahaye-Battheu.

Maar ondanks hun inkomen blijken steeds meer Belgische veroordeelden na hun vrijlating weer op het slechte pad te belanden. België kampt met hoge recidivecijfers. Naargelang de bron ligt dat aan de strafuitvoering of de gebrekkige voorbereiding op een vrijlating. Maar Open Vld wijst ook op een andere oorzaak: het feit dat gedetineerden bij hun vrijlating over te weinig middelen beschikken.

Structuur

Hun voorstel? Verplicht gedetineerden een deel van hun loon uit gevangenisarbeid opzij te zetten, bijvoorbeeld 10 procent, en geef die spaarpot mee bij hun vrijlating. "Op het moment dat de gevangenisdeur achter je dichtgaat, moet je een rol opnemen in de maatschappij. Maar dat is niet simpel als je geen geld hebt om een huurwaarborg te betalen", zegt Lahaye-Battheu. Ex-gedetineerden kunnen vaak aankloppen bij familie of bij het OCMW, maar voor sommigen is het aanlokkelijker om terug te vallen op oude gewoonten.

Volgens Veer Dusauchoit van de Rode Antraciet, een vzw die zich bezighoudt met gedetineerden, is werk cruciaal in de gevangenis. "Het brengt structuur in de dag en helpt bij de reïntegratie", zegt ze. Op dit moment zijn er echter te weinig arbeidsplaatsen om alle werkwillige gedetineerden te helpen. "Volgens ons is het uitbreiden van de werkplaatsen een grotere uitdaging dan die spaarpot."

Dusauchoit wijst erop dat sommige gedetineerden nu al voor commerciële bedrijven werken. Die besteden hun taken voor relatief lage kosten uit aan de gevangenis. In ruil krijgen gedetineerden de kans om ervaring op te doen. Zo kunnen sommige gedetineerden vijf dagen per week hout bewerken of poorten lassen. Hun vergoeding schommelt rond de 2,2 euro per uur en kan oplopen tot 4 euro per uur. "Helaas staan niet alle bedrijven te springen om werk uit te besteden aan een gevangene", zegt Dusauchoit.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wijst erop dat gedetineerden vroeger al een deel van hun arbeidsvergoeding moesten afstaan tot aan hun vrijlating. In 2005 werd die regel echter afgeschaft zodat ze vrij over hun geld kunnen beschikken. "Die beslissing past in het principe van de responsabilisering", zegt Geens. Hij wil dat basisprincipe niet zomaar lossen.

Dat neemt niet weg dat Geens zich zorgen maakt over de re-integratie van gevangen. Volgens hem zijn er verschillende risico's die dat bemoeilijken. "Het ontbreken van financiële draagkracht hoort daar zeker bij", erkent hij. Daarom laat hij zijn administratie nu een analyse maken van "de wenselijkheid en de haalbaarheid" van het Open Vld-voorstel.

De minister voegt eraan toe dat er nog veel inspanningen moeten worden geleverd op het vlak van de begeleiding van gedetineerden naar hun vrijlating. "Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar kleinere detentievormen, zoals transitiehuizen."

Bron: De Morgen, 05 januari 2017, ANN DE BOECK

 

Open Vld wil gevangenen met spaarpot vrijlaten

Open Vld wil dat gedetineerden die in de gevangenis werken een deel van hun vergoeding afstaan. Die spaarpot zouden ze krijgen als ze worden vrijgelaten, zodat ze minder snel in de criminaliteit hervallen.

Metaal bewerken, naaien of poetsen: één op de drie gevangenen heeft een job in de cel. "Ze verdienen op zich niet veel - voor huishoudelijke taken tussen 80 cent en 2 euro per uur - maar ze houden wel wat over op het einde van de maand. Dat komt omdat ze enkel moeten betalen voor sigaretten en wat persoonlijke zaken", zegt Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu.

Maar ondanks hun inkomen blijken steeds meer Belgische veroordeelden na hun vrijlating weer op het slechte pad te belanden. België kampt met hoge recidivecijfers. Open Vld wijst daarvoor onder meer naar het feit dat gedetineerden bij hun vrijlating over te weinig middelen beschikken. Hun voorstel? Verplicht gedetineerden een deel van hun loon uit gevangenisarbeid opzij te zetten - bijvoorbeeld tien procent - en geef die spaarpot mee bij hun vrijlating. "Op het moment dat de gevangenisdeur achter je dichtgaat, moet je een rol opnemen in de maatschappij. Maar dat is niet simpel als je geen geld hebt om een huurwaarborg te betalen", zegt Lahaye-Battheu. Voor sommigen is het dan aanlokkelijk om te vervallen in oude gewoonten.

Pas afgeschaft

Justitieminister Koen Geens (CD&V) wijst erop dat gedetineerden vroeger al een deel van hun arbeidsvergoeding moesten afstaan tot aan hun vrijlating. In 2005 werd die regel echter afgeschaft. "Die beslissing past in het principe van de responsabilisering", zegt Geens. Hij wil dat basisprincipe niet zomaar lossen, al laat hij zijn administratie wel een analyse maken van "de haalbaarheid" van het voorstel.

Bron: Het Laatste Nieuws, 05 januari 2017, (ADB)