Al drie bedrijven geïnteresseerd om elektronische aangetekende zendingen aan te bieden


Begin januari kondigde het Waals-Brabantse bedrijf Ipex aan de aangetekende zending per e-mail in de praktijk mogelijk te maken, weliswaar alleen voor bedrijven, niet voor particulieren. Ipex ging een strategische alliantie aan met ‘Aangetekend BV', de marktleider voor aangetekend mailen in Nederland. De kostprijs per zending zou tussen 0,23 en 0,697 euro schommelen, afhankelijk van het aantal zendingen. Bij bpost is dat vandaag voor een binnenlandse aangetekende zending 5,29 euro. 

"De technologie bestond reeds om brieven digitaal aangetekend te verzenden, maar deze digitale correspondentie had nog niet hetzelfde wettelijk karakter van de papieren variant. De gelijkschakeling van papier en digitaal zal een revolutie teweegbrengen in de verdere ontwikkeling van de digitale economie in ons land. Het zal niet alleen een administratieve vereenvoudiging zijn, maar ook goedkoper voor bedrijven en consumenten", zegt Sabien. 

De Croo bevestigde dat meerdere bedrijven de digitale dienst zullen mogen aanbieden, eens ze officieel erkend zijn door de FOD Economie, er zijn niet in beperkingen voorzien wat het aantal betreft.

"Ze zullen uiteraard moeten voldoen aan strikte kwaliteitscriteria. Uitwisseling van data via digitale weg moet immers veilig, betrouwbaar, gecontroleerd en met respect voor de privacy verlopen. Er moeten bijvoorbeeld betrouwbare ontvangstbewijzen kunnen worden afleveren. De zendingen kunnen worden verzonden naar een platform, waarop de bestemmeling moet inloggen nadat hij hiervan werd verwittigd, of rechtstreeks naar zijn inbox", zegt Sabien.  

"De bedrijven doorlopen momenteel een onafhankelijke geaccrediteerde private instantie het proces van conformiteitsbeoordeling en de bijhorende audits. Die moeten positief afgesloten zijn vooraleer zij de status van ‘gekwalificeerde dienst' kunnen aanvragen bij de FOD Economie. Alleen die diensten zullen het vermoeden genieten van integriteit van de gegevens, van de verzending van de gegevens, van de geïdentificeerde afzender en van de ontvangst daarvan door de geïdentificeerde geadresseerde. Wij verwachten dat de eerste Belgische bedrijven pas in de helft van 2017 klaar zullen zijn voor deze stap", aldus De Croo.

Tot slot vroeg Sabien of ‘de diensten voor elektronische aangetekende bezorging' zullen worden aangeboden aan bedrijven, particulieren of aan beiden. "Dat is een vrije keuze van het bedrijf dat de diensten aanbiedt. Vaak worden deze keuzes bepaald op basis van commerciële en technische redenen. Wij gaan ervan uit dat er aanbieders zijn die de intentie hebben om hun diensten aan te bieden aan zowel bedrijven als particulieren", leert Sabien nog uit het antwoord.