Rijden onder invloed? in meer dan 8 op de 10 gevallen een man


"Wat betreft het geslacht van de overtreders, zijn de meeste betrouwbare cijfers deze voor alcohol, drugs en rijbewijs. Voor de andere types inbreuken is er een te grote deel "onbekend" of is een contact tussen het agent en de bestuurder niet nodig om het inbreuk vast te stellen (snelheid, roodlicht, ...). Dan is er dus geen zekerheid over het geslacht van de feitelijke overtreder", zegt Sabien. 

In absolute cijfers namen de mannen in het eerste semester van vorig jaar van de in totaal 25.332 vastgestelde  verkeersovertredingen onder invloed van alcohol er 21.057 voor hun rekening, 3.324 van de in totaal 3.524 overtredingen onder invloed van drugs en 14.841 van de in totaal 17.723 overtredingen. Voor de voorgaande jaren zijn de verhoudingen gelijkaardig.

Op de vraag van Sabien of het aangewezen is om de preventiecampagnes hierop af te stemmen, ging de minister niet in.

 

Alcohol

 

2014

%

2015

%

2016

%

Tota(a)l

Mannelijk

39 658

84

39 882

84

21 057

83

100 597

Vrouwelijk

6 950

15

7 063

15

3 942

16

17 955

Onbekend

514

1

740

2

333

1

1 587

Sub-tota(a)l

47 122

100

47 685

100

25 332

100

120 139

 

Drugs

 

2014

%

2015

%

2016

%

Tota(a)l

Mannelijk

4 727

94

5 473

93

3 324

94

13 524

Vrouwelijk

287

6

344

6

176

5

807

Onbekend

40

1

67

1

24

1

131

Sub-tota(a)l

5 054

100

5 884

100

3 524

100

14 462

 

Rijbewijs

 

2014

%

2015

%

2016

%

Tota(a)l

Mannelijk

31 967

83

28 607

83

14 841

84

75 415

Vrouwelijk

6 389

17

5 377

16

2 785

16

14 551

Onbekend

325

1

282

1

97

1

704

Sub-tota(a)l

38 681

100

34 266

100

17 723

100

90 670

 

 

 

2014

2015

2016

Tota(a)l

TOTA(A)L

90 857

87 835

46 579

225 271