Federale overheid wil af van huurcontract financiƫncentrum Diksmuide


"De site gelegen aan de Woumenweg werd in 2006 in het kader van een sale-and-lease-back operatie verkocht aan Fedimmo NV. In de verkoopakte werd bepaald dat de federale overheid de site nog zou huren voor een termijn van 21 jaar vanaf de verkoop. De huurovereenkomst ging in op 28 december 2006 om te eindigen op 27 december 2027. De geïndexeerde jaarhuur bedraagt 300.407 euro", leert Sabien uit het antwoord.

"De FOD Financiën heeft op 28  mei 2015 de Regie der Gebouwen geïnformeerd dat ze tegen eind 2015 afstand doet van het gebouw omdat ze als gevolg van de Coperfin hervormingen het gebouw niet meer nodig heeft. Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 heeft Fedasil de mogelijkheid onderzocht om het gebouw te gebruiken als opvangcentrum. Dit plan is uiteindelijk niet doorgegaan."

Omdat het gebouw intussen al een hele tijd leegstaat, vroeg Sabien aan minister Jambon welke initiatieven de federale overheid intussen nog heeft genomen of zal nemen: "Hij bevestigde dat eigenaar Fedimmo NV niet is ingegaan op de vraag van de Regie der Gebouwen om de huur vervroegd te verbreken in ruil voor de verlenging van een andere huurovereenkomst tussen de Regie der Gebouwen en Fedimmo. Eind vorig jaar heeft de politiezone informatie gevraagd over het gebouw, maar heeft nadien laten weten niet geïnteresseerd te zijn in een gebruiksrecht." 

Gemeenteraadslid Marc Deprez (Idee 2006): "Het is een goede zaak dat de Regie der Gebouwen opnieuw aan de eigenaar zal vragen onder welke voorwaarden de huur vervroegd kan beëindigd worden. Als de federale overheid geen plannen meer heeft met het gebouw, moet er een andere oplossing worden gezocht. Het is niet alleen een onaanvaardbare geldverspilling: ondertussen al meer dan een jaar leegstand aan 300.000 euro per jaar. Het gebouw verkommert ook, wat een doorn in het oog is van vele Diksmuidenaars."