Belgian Beer Club ontvangt BIVV


De BOB-campagnes bestaan in ons land sinds 1995 en missen hun effect duidelijk niet. Een voorbeeld: in de eindejaarsperiode 2006/2007 werden er 121.628 personen gecontroleerd, waarvan 6.693 positief (5,5%); in 2016/2017 waren dat er 450.000 waarvan 10.205 positief (2,3%). Ook buiten de BOB-controles stelt men trouwens vast dat waar meer wordt gecontroleerd, er minder bestuurders onder invloed worden betrapt. 

Onrustwekkend is wel dat in 2015 (het laatste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn) meer jongeren tussen 18 en 25 jaar met ‘een glaasje teveel op' werden betrapt. Toch daalt het aantal dodelijke ongevallen met jongeren tijdens de weekendnachten (wel een lichte stijging tijdens de weeknachten). Daarom is het BIVV voorstander van een nultolerantie tijdens de eerste drie jaren na het behalen van het rijbewijs: alcohol versterkt immers de weinige rijervaring tijdens het rijden.

Mevrouw Genoe benaderde BOB ook vanuit Europees perspectief. Zeker in Nederland is BOB nog "populairder". Daar wordt nog meer ingezet op rechtstreekse communicatie naar de burger toe, bijvoorbeeld via vrijwilligers. Ook in ons land worden op dat vlak inspanningen geleverd. Denk bijvoorbeeld aan de bierviltjes in cafés met verwijzing naar BOB.

Ook het belang van een gedragswijziging en juiste mentaliteit werd benadrukt. Op dat vlak hebben ook scholen een belangrijke rol te spelen. Bij het uitgaan moet een attitude zijn dat dat één iemand BOB is en dat alcohol geen noodzakelijke voorwaarde is voor plezier. Er werd ook verwezen naar de opmars van alcoholvrije bieren. Bijvoorbeeld in Spanje nemen die al 18% van de totale consumptie van bieren voor hun rekening.  

Kortom, glaasje op, laat je rijden!  

 Belgian Beer Club ontvangt BIVV  Belgian Beer Club ontvangt BIVV  Belgian Beer Club ontvangt BIVV  Belgian Beer Club ontvangt BIVV