Dagelijks gemiddeld 6 letselongevallen met ten minste één vrachtwagen


 

 

letselongevallen met ten minste één vrachtwagen

aandeel in totaal aantal letselongevallen

doden bij vrachtwagen-ongevallen

gewonden bij vrachtwagen-ongevallen

2014

2.209

5,3%

130*

2.860

2015

2.155

5,3%

106*

2.789

2016

2.055

5,2%

100**

2.736

 

* 2014 en 2015: alle personen die ter plaatse overlijden of binnen de 30 dagen na een ongeval aan de gevolgen ervan (bron: FOD Economie, AD Statistiek, officiële ongevallendatabase, gebaseerd op definitieve processen-verbaal)

** 2016: alleen doden ter plaatse (bron: federale politie, verkeersveiligheidsbarometer, gebaseerd op de aanvankelijke processen-verbaal, ongeacht of ze definitief zijn of niet)

 

"In augustus 2015, bijna twee jaar geleden, werd aangekondigd dat het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) een diepgaand onderzoek zou starten naar alle zware ongevallen met vrachtwagens. Dat gebeurde op vraag van de transportsector zelf", situeert Sabien de aanleiding voor haar vraag.

Het BIVV was toen al begonnen met de voorbereiding van een analyse naar de oorzaken van ongevallen met vrachtwagens. In de eerste fase zou worden bekeken welke ­ongevallen in aanmerking komen. In het voorjaar van 2016 zou een analyse volgen van de pv's van die ongelukken. Omdat ze niet de bevoegdheid hebben om ook ter plekke te gaan bij een ongeval, zou onder andere worden gebruik gemaakt van alle data en expertenrapporten die bij een vrachtwagen­ongeval worden opgesteld.

"Volgens buitenlands onderzoek liggen vooral menselijke fouten aan de basis van een ongeval: van oververmoeidheid tot sms'en of de krant lezen op het dashboard. Er wordt ook verwezen naar enerzijds de gebrekkige opleiding van chauffeurs van buiten de EU en anderzijds de slechte staat van vrachtwagens. Ook uit het antwoord van minister Bellot van september vorig jaar op mijn schriftelijke vraag over de controle van vrachtwagenchauffeurs bleek trouwens ook dat relatief gezien de meeste inbreuken bij chauffeurs van buiten de EU werden vastgesteld", zegt Sabien.  

Deze week meldde minister Bellot dat de eerste fase in het onderzoek naar de oorzaken van ongevallen met vrachtwagens is afgerond. Het rapport, dat beschikbaar is op de website van het BIVV (http://www.bivv.be/publications/Ongevallen%20met%20vrachtwagens%20%E2%80%93%20Fase%201/Ongevallen_met_vrachtwagens_%E2%80%93_Fase_1.pdf), bevat verschillende onderdelen:

  • Een statistische analyse van de ongevallen met vrachtwagens;
  • Een samenvatting van belangrijke resultaten over de oorzaken van ongevallen met vrachtwagens, op basis van een literatuurstudie:
  • Een samenvatting van resultaten uit eerder onderzoek van het BIVV;
  • Analyses van internationale databanken met verkeersongevallen;
  • De resultaten van een enquête bij vrachtwagenbestuurders in 2016.

De tweede fase van het onderzoek is in voorbereiding. Hierin zullen dode-hoekongevallen en kop-staartaanrijdingen onder de loep worden genomen.