Fors meer gevallen van grenscriminaliteit vorig jaar: "waakzaam blijven en inspanningen volharden"


"De stijging vorig jaar is opvallend, want de grenscriminaliteit (de som van het aantal carjackings, homejackings, home-invasions en ramkraken) binnen het oude gerechtelijk arrondissement Kortrijk, Ieper en Doornik) was in 2015 met bijna 30% afgenomen ten aanzien van 2014 tot 44 feiten: 24 in het eerste semester en 20 in het tweede semester", leert Lahaye-Battheu uit het antwoord. "De daling deed zich hoofdzakelijk voor bij de inbreuken home-invasion[1] en homejacking[2] en was meer uitgesproken in het oude gerechtelijk arrondissement Doornik."

In het eerste semester van 2016 was er een status quo in vergelijking met het eerste semester van 2015. Bij de inbreuken zag men een sterke afname van het aandeel van carjacking ten voordele van een sterke toename van het aandeel van home-invasions. Binnen de gerechtelijke arrondissementen in de grensstreek is er een lichte verschuiving van het oude gerechtelijke arrondissement Kortrijk naar het oude gerechtelijke arrondissement Doornik.

"Als mogelijke verklaringen voor de afname van de grenscriminaliteit in 2015 en de stabilisatie in het eerste semester van 2016 verwijst minister Jambon naar enerzijds de verscherpte (grens) controles naar aanleiding van de terreurdreiging in Frankrijk en België en anderzijds de verhoogde waakzaamheid in het kader van de vluchtelingenproblematiek", zegt Sabien.

In het tweede semester van 2016 was er een sterke stijging van het aantal feiten in de grensregio, waarbij de focus hoofdzakelijk lag op het oude gerechtelijke arrondissement Doornik dat goed was voor bijna 70% van de gepleegde feiten in die periode. Naar type inbreuk betrof het in hoofdzaak carjackings en home-invasions.

Tot slot wijst Sabien erop dat er voor de eerste vijf maanden van 2017 opnieuw een stabilisatie is van het aantal gevallen naar analogie met voorgaande semesters: "De focus komt niet langer op het oude gerechtelijke arrondissement Doornik te liggen maar is gelijkmatig verspreid tussen Kortrijk en Doornik. Maar we moeten waakzaam blijven en onze inspanningen volharden, bijvoorbeeld de verdere uitrol van cameraschild met ANPR-camera's, toestellen met nummerplaatherkenning."[1] een (poging) tot diefstal of afpersing gepleegd door middel van geweld in een private woning waarbij de dader met voorbedachtheid een gewelddadige confrontatie opzoekt met slachtoffers

[2] een diefstal van een voertuig, na diefstal van de sleutels in een woning, waarbij de daders geweld en/of bedreigingen gebruiken

 

 

 

 

 Fors meer gevallen van grenscriminaliteit vorig jaar:  Fors meer gevallen van grenscriminaliteit vorig jaar: