Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 augustus 2017


Belangrijkste punt was de goedkeuring van een subsidiereglement voor de heraanleg van private wegen. Als ze in slechte staat zijn, kan en mag de stad er niet optreden. Private wegen vanaf vier huizen komen in aanmerking voor subsidies: 20% bij een heraanleg in halfverharding, 30% bij volledige verharding. Alle bewoners van de straat moeten eerst zelf tot een compromis komen. De stad zal het dossier opstarten en coördineren. De overige kostenverdeling is voor de bewoners zelf. Na de heraanleg kan de stad de weg gratis overnemen en dus ook onderhouden. Om alles betaalbaar te houden, zal maar één dossier per jaar worden opgestart.

Sabien benadrukte de goede bedoelingen van de stad te begrijpen, namelijk het deblokkeren van sommige dossiers, maar stelde enkele vragen bij de uitwerking.

-          "Waarom minstens 4 woningen? Wat met het gelijkheidsbeginsel?" Er werd terecht gesteld dat qua aantal woningen de grens ergens moet worden gelegd, zoniet zou het algemeen belang niet meer worden gediend. Dan zou de stad te veel private aangelegenheden oplossen, wat niet de bedoeling kan zijn. Er komen 15 private wegen in aanmerking.

-          "Hoe zal het ene dossier per jaar worden gekozen?" Het stadsbestuur wil eerst de ontsluitingen doen waar de nood het hoogst is. Het eerste dossier waar een overeenkomst werd bereikt, zal eerst aan bod komen.

-          "Waarom wordt het budget (er is 25.000 euro voorzien dit jaar) overgedragen naar 2019 en niet naar volgend jaar?" Qua budget is er 50.000 euro voor 2018 en 50.000 euro voor 2019.

 

De prijs voor fietshelmen met stadslogo werd vastgesteld: 50 euro.

Sabien vroeg nogmaals om de handelaars hierbij te betrekken. Bert Costenoble deed dat vorig jaar ook naar aanleiding van de fietstassen.

De bevoegde schepen stelde dat het niet de hoofdbedoeling is om de helmen te verkopen, maar om te gebruiken bij bijvoorbeeld acties rond verkeersveiligheid. Hij meende dat er bij de tassen navraag was gedaan bij de handelaars, maar dat er weinig interesse werd vastgesteld.

Sabien trok dat laatste in twijfel.

 

In de vragenronde had raadslid Johan Lefever het eerst over de vele vrachtwagens, die tijdens het weekend vaak langdurig geparkeerd staan op de Zuidlaan, soms op het fietspad. Gevolgen: frigowagens zorgen voor geluidsoverlast, er is restafval te vinden, de situatie is vaak gevaarlijk voor fietsers, en de in-en uitritten van de handelszaken zijn niet altijd even toegankelijk. "Zou de stad hier geen arceringen kunnen voorzien of borden voorzien?", vroeg Johan Lefever, die naar Ieper verwees.

De bevoegde schepen antwoordde dat de mobiliteitsambtenaar op pad zal worden gestuurd. In de stuurgroep zal naar een oplossing worden gezocht.

 

Johan Lefever vroeg in naam van Pascal Lapanne, die niet aanwezig kon zijn, nogmaals aandacht voor voetpaden: "Het stadsbestuur doet hier inspanningen voor, maar voor veel mensen is dit heel belangrijk. Ik denk aan Gasthuisstraat, Ieperstraat, Bruggestraat, enz. Vaak brengen aannemers schade toe aan voetpaden, maar kunnen we die kosten verhalen op die aannemers?"

De burgemeester deelde de bekommernis en verwees naar enkele projecten (Pezelstraat, Kruisbooglaan, Heilig Hartstraat, Toekomststraat, binnenkort Hoppelandwijk, enz.).  Voor de Ieperstraat en Bruggestraat gaat het om slijtage, de Gasthuisstraat werd niet als problematisch bestempeld. De meeste grote bouwprojecten voorzien wel een plaatsbeschrijving vooraf en achteraf. Maar ook andere maatschappijen passeren daar met eigen aannemers en dat maakt het moeilijk om een duidelijke verantwoordelijke aan te wijzen."

 

In naam van Pascal Lapanne stelde Johan Lefever ook een vraag over het onderhoud op kerkhof Ter Ruste: "In de gemeente Zwevegem werkt men met vrijwilligers om het kerkhof te onderhouden. Is dat een opportuniteit voor ons als hulp aan de groendienst?"

De bevoegde schepen stelde dat het daar gaat om twee vrijwilligers en enkelen via een tewerkstellingproject: "Mensen moeten dat willen doen. We gaan dit bekijken met het OCMW."

 

Over de werken aan de Goudenhoofdstraat en Paardenmarkt vroeg Sabien of het klopte dat de buurtbewoners pas de dag voordien verwittigd zijn?

De burgemeester benadrukte dat de situatie heel uitzonderlijk is: "Meestal weten we het toch enkele dagen vooraf. Wij als bestuur waren even verrast als de bewoners en handelaars. Er waren enkele grote gebreken ontstaan aan het wegdek. De aannemer wilde dit herstellen voor het begin van het schooljaar. Ofwel moest het heel snel gaan, ofwel pas later. Er werd gekozen voor de eerste optie, zodat op 4 september auto's weer door zullen kunnen. Alleen zwaar vervoer zal dat nog niet mogen. En het is ook hersteld voor de Hoppefeesten. De prijs daartegenover was laattijdige communicatie."

 

Tot slot vroeg Danny Lefebvre wat is de stand van zaken voor de rampenschadedossiers in verband met de droogte, gezien alles binnen moet zijn tegen 8 september: En komen alle landbouwers in aanmerking voor rampenschade? Ook landbouwers die water hebben laten aanvoeren?"

De bevoegde schepen gaf mee dat er tot op vandaag al 159 dossiers zijn ingediend: "De totaal geraamde schade door de schattingscommissie is nu 2.316.000 euro voor Poperinge, gemiddeld meer dan 14.000 euro per dossier. Of dit voldoende is om als ramp te erkennen, is voor de Vlaamse regering."