Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 november 2017


"We vragen het stadsbestuur om een evaluatie te maken van de huidige openingstijden, en te overwegen om minstens een laatavondopening en een afsprakensysteem te voorzien. We vragen om een uitgebreider, veilig online digitaal thuisloket aan te bieden op de (nieuwe) website van de stad, en herhalen de vraag om te voorzien in de livestreaming van de gemeenteraadszitting."

Het voorstel van Jong Vld genoot bijval van de schepenen Vandromme en Marchand. Met Poperinge willen ze de digitale trein niet missen. Ze maken er werk van, maar het zal nog wat tijd vragen. 

Pascal Lapanne stelde drie vragen vanuit Open Vld: "Nog steeds klagen mensen over oneffen stapstenen in het stadspark. Wllen jullie hier iets aan doen?" Schepen Ben Desmyter kondigt hierop aan dat ze de kasseien langs de beek zullen heraanleggen in een effen materiaal. De bestelbon hiervoor is vertrokken. De werken zijn in het voorjaar gepland. Er wordt ook gekeken om overal minstens een doorgaan van anderhalve meter te voorzien. Het is niet de visie om alles te gaan verharden, maar er wordt getracht om alles zo toegankelijk mogelijk te maken.

De tweede vraag van Pascal gaat over de parkeerplaatsen voor mensen met een beperking op het nieuw aangelegde Burgemeester Bertenplein. Die plaatsen zijn voorzien, stelt schepen Marchand, maar de plaatsing van de borden komt er op zaterdag 2 december. Bij de derde vraag stelt Pascal voor om duidelijker te maken aan chauffeurs die uit de Hondstraat komen, dat ze verplicht naar rechts moeten rijden, en niet links mogen afslaan richting Markt. Schepen Marchand belooft om daar extra belijning aan te brengen. 

 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 november 2017  Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 november 2017  Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 november 2017