West-Vlaamse kazernes sluiten niet voor 2020


In zijn strategische visie voor Defensie zette minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) meer dan een jaar geleden enkele lijnen uit voor de toekomst van de Belgische Defensie. Al van bij het begin van deze legislatuur is immers duidelijk dat het leger moet afslanken en dat een hervorming zich opdringt. Eén van de gevolgen van die afslanking is een daling in het personeel, van 31.000 naar 25.000, wat onvermijdelijk zal leiden tot een daling in infrastructuur. Met andere woorden: er zullen kazernes gesloten worden.

Sabien : "Er is in de pers al heel wat verschenen over de kazernes die zouden moeten sluiten. Vorige maand nog kwam de openbare omroep op de proppen met een lijst namen, waaronder Lombardsijde, Koksijde en Ieper. Onze provincie zou dus hard getroffen worden."

zekerheid tot 2020

Intussen wil de minister ontkennen noch bevestigen of de vermelde namen correct zijn: "Vandaag is er geen nood aan beslissing. Wij weten niet of de volgende regering aanpassingen zal doen. Misschien wil ze wel opnieuw naar 30.000 of zelfs 35.000 militairen. In het licht van de snel evoluerende veiligheidssituatie zou dat wel eens kunnen. We mogen dus niet te snel gaan. .... Ik herhaal nogmaals dat ik zekerheid kan bieden tot 2020."

Sabien: "Hiermee schuift de minister de hete aardappel door naar de volgende regering, die een beslissing zal (moeten) nemen. Maar tot dan worden de kazernes dus gespaard, en concreet tot 2020."