Elektronisch aangetekende zending eindelijk een feit


Het was wachten tot de FOD Economie de status van ‘gekwalificeerde dienst voor elektronische bezorging'toekende aan een bedrijf. En dat gebeurde gisteren. Het IT-bedrijf ConnectSolutions is met hun platform Aangetekende.Email voorlopig de enige die al gekwalificeerd is. Andere kandidaat-aanbieders doorlopen momenteel nog de erkenningsprocedure. 

Sabien: "Ze moeten uiteraard voldoen aan strikte kwaliteitscriteria. Uitwisseling van data via digitale weg moet immers veilig, betrouwbaar, gecontroleerd en met respect voor privacy verlopen. Er moeten bijvoorbeeld betrouwbare ontvangstbewijzen kunnen worden afgeleverd. De zendingen kunnen worden verzonden naar het platform, waarop de bestemmeling moet inloggen nadat hij hiervan werdverwittigd, of rechtstreeks naar zijn inbox." 

Bij Bpost kost een binnenlandse aangetekende zending op vandaag 5,29 euro. De elektronisch aangetekende brief kost slechts 80 cent. "Veel goedkoper dus voor de bedrijven en consumenten," aldus Sabien. "En het is vooral ook een administratieve vereenvoudiging."