Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 26 maart 2018


Op de agenda van de gemeenteraad onder andere een motie aan de Vlaamse regering met betrekking tot het beleid inzake windmolens. Raadslid Danny Lefebvre stelde dat de Open Vld fractie zich helemaal kan vinden in de tekst van de nota, maar vroeg om een alinea te schrappen uit de tekst van de motie wegens niet objectief. In die passage (van drie regels) wordt namelijk verwezen naar de komst van minister Tommelein naar Poperinge ten tijde van het openbaar onderzoek, en wordt er gesuggereerd dat de mensen van Open Vld hem hadden kunnen aanspreken over het dossier van de windmolens. Danny Lefebvre legde uit dat zijn fractie op het moment van het bezoek van de minister helemaal nog niet op de hoogte was van het dossier. Dat was pas twee dagen later. Maar waarom heeft de burgemeester, die wél op de hoogte was van het dossier, en die notabene in hetzelfde gebouw en op hetzelfde moment als de minister aanwezig was op 2 februari, niets ondernomen om de minister op de schouder te kloppen? Maar daar had de burgemeester geen oren naar, en vroeg de stemming op het punt. Open Vld moest bijgevolg tegen stemmen. 

Verder op de agenda ook nog de goedkeuring van het huishoudelijk reglement op het gebruik van de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur, de goedkeuring van het reglement voor het volkstuinpark De Bommelaer en twee punten in verband met de lokale diensteneconomie. 

Na de mondelinge vragen kon de gemeenteraad afgesloten worden. Die mondelinge vragen kwamen van raadslid Danny Lefebvre, die vroeg naar het resultaat van de zwerfvuilopruimactie van 17 maart ll. Marie-Claire Tylleman stelde te hopen dat de werken langs de Westhoekweg eerstdaags afgewerkt kunnen worden. Bert Costenoble herhaalde nogmaals zijn vraag naar de live streaming van de gemeenteraad, maar kreeg geen concreet antwoord van schepen Marchand, die verwees naar de gesprekken met de leverancier, die aan de gang zijn. Pascal Lapanne verwees naar de verschillende rotondes in Poperinge, en meer bepaald de aanplanting ervan. Het kunstwerk op de rotonde ter hoogte van de Abeelseweg is ook nog altijd niet teruggeplaatst. Schepen Vandromme antwoordde dat er in de komende weken werk wordt gemaakt van de aanplanting.