Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 23 april 2018


Na de behandeling van de agendapunten worden nog enkele actuele vragen gesteld vanuit de oppositie. Sabien: "Wie door Watou passeert, kan er niet naast kijken: de multifunctionele betonnen luifel met bushalte, een fietsenstalling, zitbank en kolommen voor het afficheren van evenementen. Er komen nogal wat reacties op de constructie, en die zijn over het algemeen niet echt positief. Heeft het stadsbestuur ook al nota genomen van klachten of negatieve commentaar? Kan het stadsbestuur erop toezien dat in dergelijke dossiers automatisch een 3d-presentatie bezorgd wordt door het studiebureau, zodat er een duidelijker beeld gegeven wordt van de te bouwen constructie?" In zijn antwoord gaf schepen Marchand aan dat ze sinds de ontmanteling van de steigers geen opmerkingen meer gekregen hebben, en dat een 3d schets van het project gepresenteerd werd.