Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 29 mei 2018


De Mandel zal 19 sociale appartementen en 4 private appartementen in het geklasseerde Sint-Michielscomplex ontwikkelen en heeft daartoe twee kandidaten geselecteerd. Daardoor kan de tweede fase van de procedure opgestart worden en moest de gemeenteraad beslissen over het gunningsbestek, dat lang op zich heeft laten wachten. De opdracht omvat het ontwerpen, het renoveren en omvormen, en het verkopen van de private appartementen. Gezien het om een beschermd gebouw gaat, is het inplannen van garages niet evident.

Sabien stelde dat het een dossier is die al heel lang meegaat en waar al veel studies over gebeurd zijn. Ondanks zijn aankondigingen moest de burgemeester erkennen dat de realisatie nog niet voor morgen is. Bijvoorbeeld de subsidies van de Vlaamse overheid kunnen nog jaren op zich laten wachten. Op haar vraag of het complex in afwachting van de realisatie van het nieuw project kan worden opgefrist aan de buitenkant, werd gesteld dat alleen kleine schade wordt hersteld om erger te voorkomen.

Raadslid Marie-Claire Tylleman kwam tussen op het voorstel om het gebruik van de Pop.pas toe te voegen als voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op het bestaande ‘subsidiereglement ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie in de woonkernen'. Open Vld stemde tegen. De handelaars werden niet geconsulteerd. Ze lieten trouwens eerder al verstaan dat het systeem te duur is en dat het ook heel wat inspanningen vereist om de Pop.pas uit te leggen.

Raadslid Pascal Lapanne bracht een aanvullend agendapunt over de tewerkstelling van personen met arbeidshandicap. Hij vroeg waarom niet wordt voldaan aan de norm van minimum 2% van de personeelsfuncties bij lokale besturen ingevuld door personen met een arbeidshandicap. De bevoegde schepen erkende dat het aandeel momenteel op 0,5% ligt: "De vraag is of we daarmee slecht bezig zijn. Een van de aanbevelingen is dat je best focust op talent. Nagenoeg voor geen enkele vacature hebben we diplomavereisten vastgelegd, waardoor we mensen kunnen selecteren op basis van talent. We kunnen wel nadenken hoe we onze communicatie kunnen finetunen zodat we toch bepaalde doelgroepen kunnen bereiken."

Raadslid Johan Lefever vroeg om in te schrijven op de service 4411. Voor het filmpje, dat dus niet mocht worden getoond tijdens de zitting, zie www.4411.be. De app zorgt ervoor dat je geen kleingeld meer nodig hebt bij het parkeren. Op vandaag kan dat al in 52 steden. De bevoegde schepen stelde dat vroeger al eens werd overwogen om het betalend parkeren op die manier te doen: "Dat werd niet gedaan omdat het onnodig complex zou zijn. Ondertussen is er nieuwe technologie. We laten onderzoeken hoe het kan ingepast in ons systeem."

Hij stelde ook een vraag over de diefstallen op begraafplaats Ter Ruste. De burgemeester stelde gechoqueerd te zijn dat mensen bloemstukken gaan stelen en dat er wordt nagegaan hoe met een mix van maatregelen dit triest fenomeen kan worden bestreden. Twee van de drie ingangen werden reeds dicht gemaakt.

Over het inzetten van interims stelde raadslid Bert Costenoble een vraag. Dat is binnenkort mogelijk bij de Vlaamse overheid en dus ook bij de lokale besturen. Een positieve zaak, want zo kan een gemeente (of AGB) zich flexibeler organiseren voor bepaalde evenementen en om piekmomenten of afwezigheden van het vast personeel op te vangen.

Tot slot klaagde Sabien aan dat de bloemperken en bloembakken er verwaarloosd bij liggen (zie hieronder enkele foto's). De bevoegde schepen stelde dat er momenteel wordt omgeschakeld naar andere planten in functie van pesticidenvrij beheer: "Men moet dus wachten tot bepaalde tulpen en bepaalde grassen uitgebloeid zijn. Er wordt op korte termijn werk van gemaakt."