Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 24 september 2018


Raadslid Marie-Claire Tylleman had enkele concrete vragen bij het punt over de heffing van een openingsbelasting en jaarlijkse belasting op nachtwinkels. De burgemeester moest toegeven dat de (geluids)overlast van de drie nachtwinkels in Poperinge beperkt blijft tot wat zwerfvuil, al is het moeilijk om te bewijzen dat het zwerfvuil van de nachtwinkels komt. 

Hoofdstuk 3 punt B van het belastingreglement op het plaatsen van terrassen of gelijkaardige constructies, koopwaar, verkoopautomaten, publiciteits-en aanhangwagens op het openbaar domein omvat het standgeld voor alle kramen, winkels, tafels of andere uitstallingen. Naast de elektriciteitskost van 1,5 euro per week en per kraam is er ook een kostprijs voor de standplaats zelf. De prijzen opgenomen in het reglement van 28 juni 2016 staan vermeld per m², maar in de praktijk wordt er al jaren gerekend per lopende meter. Dit wordt nu aangepast. De fractie van Open Vld heeft zich op dit punt onthouden.

Vanuit de fractie van Open Vld werd een punt toegevoegd door Bert Costenoble. Hij wilde weten wat het stadsbestuur gedaan heeft om de burgers in te lichten over de financiële toestand van de stad. Hij verwees naar de aanvullende personenbelasting die op 8% staat, daar waar het Vlaams gemiddelde 7,27% is. Wat de opcentiemen op onroerende voorheffing betreft: als we 2006 op een index van 100 zetten, dan is deze op vandaag 20% hoger, dus 20% meer belastingen. De schuldgraad: in 2006 stond die op 17,5 miljoen euro, en deze zal in 2019 39 miljoen euro bedragen, of 1948 euro per inwoner, wat 37% meer is dan in vergelijkbare clustergemeenten. Het inkomen per belastingsaangifte is met 29.373 euro 13% lager dan het Vlaams gemiddelde. 

Op vraag van Pascal Lapanne bevestigde schepen Pieter Marchand dat Poperinge is ingeschreven in de Testkaravaan. Dit is een campagne waarbij gedurende een aantal weken klassieke of elektrische fietsen en fietskarren kunnen uitgeprobeerd worden door het personeel en de deelnemende bedrijven. De lokale fietshandelaars zullen hierin betrokken worden. 

Een andere vraag van Pascal Lapanne ging over het toegankelijk maken van de stedelijke website. Deze aanpassingen zijn nodig omdat een groep mensen vandaag helemaal of gedeeltelijk uitgesloten wordt van de toegang tot sommige van de online-diensten, en dit doordat de inhoud voor hen onvoldoende toegankelijk is, zoals voor slechtzienden en blinden, kleurenblinden, mensen met een leesbeperking zoals dyslexie en mensen met een motorische beperking. En niet te vergeten, de steeds groter wordende groep ouderen. Schepen Marchand antwoordde dat de nieuwe website er niet voor volgende zomer zal zijn, maar dat ze verschillende maatregelen nemen om de website toegankelijk te maken. 

Ook Danny Lefebvre voegde twee vragen toe aan de agenda, vanuit zijn bezorgdheid in het dossier van de dorpskernvernieuwing in Reningelst. De burgemeester beloofde hem dat er iemand vanuit de stadsdiensten zal worden aangesteld als centraal aanspreekpunt voor de mensen uit Reningelst die vragen hebben over de werken. En de mobiliteitsambtenaar is momenteel bezig met het aftoetsen van de nodige omleidingen.