Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 26 november 2018


Vanuit de fractie van Open Vld werden drie mondelinge vragen aan de agenda toegevoegd. Bert Costenoble verwees naar het privaat autodeelproject dat in Poperinge bestaat, en vroeg of het stadsbestuur nadenkt over ondersteunende maatregelen om het principe van autodelen verder te promoten. Schepen Pieter Marchand antwoordde dat dit al gebeurt in de vorm van een gratis parkeerkaart.

Een tweede vraag van Bert Costenoble ging over de pleegzorg. Een aantal West-Vlaamse gemeenten ontvingen van Pleegzorg Vlaanderen een pleegzorglabel. Dit verkrijgt een gemeente wanneer het op een laagdrempelige manier pleegzorg bekend maakt bij de inwoners. In mei van dit jaar werd zowel het gemeentebestuur als het ocmw gecontacteerd door Pleegzorg Vlaanderen met de vraag of Poperinge zich wil engageren als pleegzorggemeente. Daar kwam jammer genoeg geen reactie op. Schepen Loes Vandromme zei op de hoogte te zijn van die vraag, maar meent dat er in Poperinge al veel gebeurd op dit vlak. Zo worden bepaalde lokalen opengesteld als neutrale ontmoetingsruimte voor ouders en hun kinderen die opgenomen zijn in een pleeggezin. En aangezien Poperinge het label 'Kindvriendelijke stad' al heeft binnengehaald, ziet zij niet echt een meerwaarde in het pleegzorglabel.

Sabien stelde een vraag aan de schepen van jeugd in verband met het lockersysteem in fuifzaal De Kouter. Wie gaat fuiven in De Kouter, doet dat liever niet met jas aan en met kostbare spullen of sleutels op zak. De lockers met code naast de fuifzaal moeten gelegenheid geven om veilig op te bergen wat je kwijt wil. Maar al lange tijd blijkt het systeem niet te werken. Wie de code vergeet of meermaals probeert raakt er niet meer in, lockers gaan 's morgens automatisch open en alle gerief ligt er dan open en bloot, er is geen loper, er is geen aanspreekpunt 's nachts.... Bijgevolg zijn er tal van klachten. Om deze reden zou er een uitdoofscenario komen: kapotte lockers worden niet meer vervangen. Wellicht zijn er al ideeën geweest om het systeem sluitend te maken: camera's plaatsen, een loper geven aan de verantwoordelijke van de fuif, werken met sleuteltjes in plaats van codes.... Een 'ouderwetse' bewaakte vestiaire is volgens Sabien nog altijd de beste methode, maar daaraan is er blijkbaar niet gedacht bij de bouw van het jeugdcentrum, gezien er geen ruimte is voorzien. Schepen Ben Desmyter gaf antwoord: "We hebben geen pasklare oplossing. Er werd destijds heel bewust gekozen voor een systeem met lockers. We waren een van de voorlopers. Elders werkt het systeem wel perfect, maar blijkbaar niet op fuiven."