Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 17 december 2018


Op de agenda de vaststelling van de budgetwijziging nr.2 van 2018 en het meerjarenplan 2019 van de stad. Raadslid Bert Costenoble beperkte zijn tussenkomst tot het wijzen op de almaar stijgende stadsschuld, die eind 2019 maar liefst 38 miljoen euro zou bedragen. Dat er geen nieuwe of verhoogde belastingen geagendeerd staan, is wel een goede zaak. Johan Lefever vroeg een stand van zaken in het dossier van de Vroonhofsite, en kreeg die. Er komt, hopelijk nog in 2019, een nieuw masterplan. Hiervoor wordt de hulp ingeroepen van de provincie. Vervolgens (begin 2020?) zal de concrete visie op de invulling van de site duidelijk worden.

Bij de budgetwijziging en het meerjarenplan van het AGB De Kouter benadrukte Marie-Claire Tylleman dat Open Vld het betreurt dat er nog geen cijfers beschikbaar zijn van de bezoekersaantallen van het zwembad in 2018: 'We weten dat de cijfers niet goed zijn, maar we hadden hier echt meer openheid verwacht.' Naar de toekomst toe zal een evaluatie van de cijfers telkens aan de orde zijn in januari, zo werd beloofd.

Een ander punt op de agenda: huisvuilzakken en pmd-zakken worden duurder. Deze wijziging wordt voorgesteld om de gestegen kosten voor de huisvuilophaling op te vangen. Danny Lefebvre stelde dat het wel jammer is dat de kwaliteit van de zakken er intussen niet op verbetert. De fractie van Open Vld heeft zich om die reden onthouden op dit punt. Ook onthouding van Open Vld op het masterplan van de Bellewijk omdat de bewoners geen inspraak kregen in de opmaak ervan.    

Pascal Lapanne, die verontschuldigd was voor deze gemeenteraad, liet zijn vraag stellen door collega Sabien. Hij wilde weten wanneer er gewerkt kan worden aan het plateau ter hoogte van de OLV-kerk, dat in een slechte staat verkeert. Naar timing toe werd verwezen naar de krokusvakantie van 2019.

Ook Johan Lefever zat met enkele vragen. Maar het is nog niet duidelijk of de Berlijnse kussens in de Sint-Bertinusstraat al dan niet verdwijnen. In de omgeving van Kinderland moet er bekeken worden of er al dan niet een aanpassing moet gebeuren in het kader van de veiligheid van de kinderen. Wel positief was het antwoord op de vraag of het klopt dat Europa geld (15.000€) voorziet voor het WIFI project in Poperinge. 

 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 17 december 2018