Gerestaureerde Sint-Karelsmolen in Veurne officieel geopend


Geachte genodigden,

Dames en heren, de Sint-Karelsmolen is een unieke molen in Vlaanderen. U kon het al horen uit de woorden van de vorige sprekers (burgemeester van de stad Veurne, Peter Roose; dijkgraaf van de Westkustpolder, Johan Matthys; architect Sabine Okkerse).

De Sint-Karelsmolen is immers de laatste getuige van 23 molens langs een ringsloot rond de Moeren, aangelegd om dit laaggelegen gebied dat dikwijls onder water kwam, droog te leggen en dit al vanaf de 17de eeuw.

U hoort het dames en heren, er zijn reden te over opdat dit erfgoed niet verloren zou gaan want een aantal jaren geleden drong een restauratie van deze molen zich op. Dit gebeurde in kader van een Europees landinrichtingsproject voor de Moeren in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij. Omdat de Westkustpolder de zware kosten hiervan niet kon dragen, is de molen in erfpacht gegeven aan het provinciebestuur. De provincie heeft hier haar volle verantwoordelijkheid genomen door samen met de Vlaamse overheid een groot aandeel in de kosten (in totaal afgerond 950.000 euro exclusief btw) op zich te nemen en de restauratiewerken van 2014 tot 2018 tot een goed einde te brengen.

De effectieve restauratiecampagne, die 5 jaar in beslag nam, is uitgevoerd door de hoofdaannemers NDS Xavier Nijs uit Deinze en Molenbouwer Vaags uit Aalten, Nederland, onder begeleiding van de ingenieur - architecte Sabine Okkerse uit Oudenaarde, het studiebureau Gijs Van Reeuwijck uit Nederland en de veiligheidscoördinator BTB onder leiding van Hubert Burens uit Ronse.

We zijn dan ook fier om deze Sint-Karelsmolen terug in gebruik te kunnen geven en open te stellen. Er zijn weinig molens die zo verweven zijn met hun omgeving en het omringend landschap als deze poldermolen. De Sint-Karelsmolen zal tevens een getuige zijn van het actieve molenbeleid van de provincie West-Vlaanderen tussen de jaren 1985 en 2015. Een beleid dat helaas niet op die manier vol te houden is omdat de provincies sinds 2015 geen restauratiepremies meer kunnen genieten van de Vlaamse overheid. Noodgedwongen moet de provincie haar molenbeleid terugschroeven de komende jaren. Maar de provincie blijft echter niet afzijdig toekijken en kan vanop afstand ondersteuning bieden aan moleneigenaars en molenbeheerders dankzij een aantal diensten:

-          Monumentenwacht West-Vlaanderen beschikt over heel wat technische molenexpertise en kan verder advies en begeleiding blijven geven over het verdere onderhoud van deze unieke molen via periodieke herhaalinspecties.

-          Een sleutelrol is weggelegd voor de vrijwillige molenaar Ronny De Mol die onder toezicht van de provinciale Gebouwendienst, de Sint-Karelsmolen draaiende en werkzaam zal houden en occasioneel bezoekers kan ontvangen, want een molen die stilvalt is aan verval overgeleverd.

-          Ook de gebiedswerking Westhoek van de provincie kan administratieve en organisatorische ondersteuning blijven bieden aan de Westkustpolder en de stad Veurne.

-          De provinciale dienst Waterlopen blijft een belangrijke partner van de Westkustpolder voor het waterbeheer in de Moeren.

-          De dienst Erfgoed staat in voor de molendraaipremie die de molenaar kan genieten en kan inhoudelijke begeleiding bieden.

-          Het provinciale toerismebedrijf Westtoer kan de toerismedienst Veurne en de Westkustpolder ondersteunen in de promotievoering en de opname in toeristische producten en arrangementen.

Dit alles gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking en in overleg met de Westkustpolder en met de gemeenten Veurne en De Panne die deze unieke locatie in hun toeristische promotie willen opnemen. En die biedt heel wat kansen want dit gebied is uniek om al wandelend of fietsend te gaan verkennen. De molen kan een vertrek- of eindpunt vormen of een halte onderweg op een wandeling of fietstocht en zo een extra troef vormen voor de regio om bezoekers aan te trekken. Een infobord dat ik voor u zal onthullen, geeft toelichting bij het boeiende verleden, het belang en de werking van de molen en het pompgemaal van de polder.

 Dames en heren, dit is de zeer passende dag om de Sint-Karelsmolen na een ingrijpende restauratiecampagne opnieuw te openen want het is vandaag Erfgoeddag en tegelijk ook Molendag Vlaanderen. Ik wens dan ook de Sint-Karelsmolen, de molenaar en zijn beheerders een mooie toekomst toe en hoop dat vele bezoekers deze baken in dit prachtige polderlandschap van de Moeren mogen ontdekken.

 Gerestaureerde Sint-Karelsmolen in Veurne officieel geopend   Gerestaureerde Sint-Karelsmolen in Veurne officieel geopend