Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 mei 2019


De gemeenteraad keurde het bestek, de raming en plaatsingsprocedure goed voor wegen-, riolerings- en omgevingswerken in de Bellewijk. De zone tussen de Kruidenstraat en de Bloemenstraat wordt volledig gerenoveerd. Sabien vroeg bij dit punt naar een stand van zaken in de ontwikkeling van het masterplan om een ander deel van de Bellewijk, namelijk het blok tussen de Plantenstraat, Bellestraat en Bomenstraat, maar kreeg als antwoord alleen te horen dat hieraan verder wordt gewerkt. Vzw 'De Fietseling' vraagt de vervroegde uitbetaling van een deel van de derde schijf van een investeringstoelage van 140.000 euro in de restauratie van de oude mouterij- en brouwerijgebouwen. Tot op heden werd al 90.000 euro uitbetaald. Nu wordt gevraagd om al 30.000 euro (van de resterende 50.000 euro) te betalen, wat voor de vzw een adempauze zou betekenen in de financiering van het project. De fractie van Open Vld hoopt in elk geval dat het project hierdoor niet in gevaar komt.
In de ocmw-raad werd de goedkeuring gevraagd voor een samenwerkingsovereenkomst tussen het ocmw en BudgetInZicht Centraal West-Vlaanderen, teneinde actief in te zetten op preventie van schuldoverlast en kwaliteitsverhoging van de budget-en schuldhulpverlening. Sabien vroeg aan schepen Vanderhaeghe om cijfers te willen bezorgen van het aantal dossiers lopende in Poperinge gedurende de laatste drie jaar.  
 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 mei 2019