Slotevent van Design Your City schot in de roos


Het is een intense leerbeleving waarbij de didactiek van ‘design thinking', een stapsgewijs proces van inleving in het probleem tot het bedenken van een oplossing en het ontwerp, centraal staat. Jongeren worden gestimuleerd om te willen leren en ontwerpen en hen te laten ontdekken dat ze echt het verschil kunnen maken voor een betere toekomst.

Naast het onderwijs participeren ook gemeentes/steden en de bedrijfswereld. Elke stad/gemeente heeft zijn noden en uitdagingen en kan via DYC een unieke samenwerking met zijn jongste inwoners opzetten. 

Een bedrijf kan de relevantie van zijn product of technologie zichtbaar maken en zo een pull-beweging naar de sector veroorzaken. 

Design Your City 2019

Het startschot van deze STEM-experience werd gegeven op de kick-off op 19 februari in het textielbedrijf ‘Sioen Industries'. Leerlingen uit verschillende secundaire scholen (binnen en buiten RHIZO) kregen er hun ontwerpuitdaging ‘ontwerp de ideale pendelervaring naar school' voorgeschoteld. Met nieuwe inzichten uit de textielindustrie gingen de leerkrachten en leerlingen met een uitgebreid gratis lessenpakket aan de slag in de eigen school. Er werden ook bijscholingen voor de leerkrachten rond design thinking georganiseerd. U kan hier alvast enkele sfeerfoto's en beelden bekijken.

De award-uitreiking voor dé ideale pendelervaring!

Wat is de uitkomst van deze intense leerbeleving? Wat is dé ideale pendelervaring? Hoe kunnen we de weg naar school veilig, leuker en beter maken?

 

Lees hierna het welkomstwoord van Sabien:

Naar aanleiding van de afslanking van de provincies werd bepaald dat lokale besturen, waaronder het provinciebestuur, nog steeds een onderwijsflankerend beleid mogen uitvoeren, op voorwaarde dat de thema's aansluiten bij de gewestmateries, zoals o.a. werk.

Om die reden werd met alle Vlaamse Provincies afgesproken om een gelijke koers te varen en allen rond dezelfde doelstellingen te werken om zo een coherente aanpak te creëren over de provinciegrenzen heen. Een van die doelstellingen is de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Daarbij wordt o.a. heel specifiek ingezet op de zoektocht naar technische profielen. Een technische opleiding wordt steeds minder gekozen, dus studeren er ook veel minder leerlingen af. Daardoor gaan ook veel minder technisch geschoold personeel ook effectief aan de slag en bedrijven kampen met enorme tekorten. Om aan die nood een stuk tegemoet te komen, zet de Provincie sterk in op STEM-onderwijs en de promotie van technische opleidingen en beroepen in zowel basis- als secundair onderwijs.

Binnen alle projecten die we opvolgen, uitwerken of opzetten nemen we steeds de rol van facilitator, bruggenbouwer of zachte regisseur op. Op die manier zijn we er zeker van dat we steeds met alle betrokken actoren rond de tafel zitten en geen ongedragen beslissingen nemen. Zo ondersteunen en faciliteren we het project Technoboost, een samenwerkingsproject met alle sectorfondsen binnen het studiegebied mechanica elektriciteit, maar organiseren we ook onder impuls van een West-Vlaamse STEM-ambassadeur STEM-inspiratiedagen, STEM-studiedagen, een STEM-nieuwsbrief.

Maar we willen ook kansen geven aan scholen en organisaties in West-Vlaanderen om hun ervaringen en expertise op het vlak van STEM te delen en uit te dragen. En net daarvoor is het reglement flankerend onderwijs opgestart. Voor een goed STEM-project kan men tot max. 25.000 euro subsidie ontvangen.

We zijn dan ook heel fier om hier vandaag aanwezig te kunnen zijn op het slotevent van Design Your City, één van die projecten die via het reglement de kans heeft gekregen om op te starten en om te groeien. Tijdens de voorbije schooljaren hebben we gezien hoe dit project niet enkel binnen de school een steen verlegd heeft, maar intussen ook heel wat andere scholen warm heeft gemaakt om op een innovatieve en moderne manier aan STEM-onderwijs te doen. Dit jaar schaarden wel 21 scholen zich achter het verhaal van RHIZO Kortrijk binnen dit project, maar ook daarbuiten werden heel wat scholen getriggerd om zelf een dergelijk project op te zetten naar het voorbeeld van Design your City.

Het is een prachtig voorbeeld van een project die op een correcte manier de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt legt door de hoge betrokkenheid van scholen en bedrijven. Daarnaast wordt STEM naar leerlingen gebracht op een toegankelijke, boeiende manier waardoor leerlingen een hoge betrokkenheid vertonen en ervaren wat de kracht is van STEM-onderwijs maar ook het nut van STEM-onderwijs ervaren in onze maatschappij. Tot slot is de projecttrekker, Dhr. Joos Van Cauwenberghe, ook de perfecte ambassadeur: hij wil andere scholen inspireren, warm maken en ondersteunen door het dessimineren van al zijn ervaringen en tools. Om die reden kreeg dit project uitzonderlijk twee keer projectsubsidies. De eerste keer om het projectidee an sich uit te werken, de tweede keer om tools te maken waarmee scholen over de netten heen zelf aan de slag kunnen om dit ook in hun schoolomgeving een plaatsje te geven.

Proficiat aan Joos en zijn team voor het uitwerken van dit mooie project, maar ook aan de bedrijven en scholen die hun medewerking hebben verleend. En tot slot ook proficiat aan alle kinderen die heel creatief aan de slag zijn gegaan en heel wat boeiende ideeën hebben aangereikt vanuit hun eigen leefwereld. Hopelijk mag het hen blijvend inspireren om op dit elan verder te gaan zodat uiteindelijk een aantal onder hen de technici van morgen kunnen worden.

 Slotevent van Design Your City schot in de roos  Slotevent van Design Your City schot in de roos  Slotevent van Design Your City schot in de roos