Provinciebestuur wil nieuwe hoogspanningslijn ondergronds


"Maar we hebben in ons advies toch enkele belangrijke punten benadrukt. Er moet zoveel mogelijk ingezet worden op het ondergronds brengen van het totale traject en de totale lengte van het bovengrondse net mag niet uitgebreid worden. Een zuinig ruimteverbruik moet namelijk een van de uitgangspunten zijn bij het zoeken naar een tracé en het inrichten van de verschillende stations."

Alternatieve tracés

De startnota van het Ventilus-plan legt volgens de provincie momenteel heel wat nadruk op het tracé vanuit Zeebrugge langs de expresweg en de E403 richting Izegem en Avelgem. Het West-Vlaamse provinciebestuur adviseert dan ook om de voor- en nadelen van alternatieve tracés, zoals van Oostduinkerke naar de Westhoek, als volwaardig alternatief mee te nemen.

Bron: Het Nieuwsblad, 21 juni 2019.