Gecontroleerd overstromingsgebied moet wateroverlast in centrum beperken


De Blekerijbeek is gelegen tussen de Mexicostraat en de Arthur Coussensstraat. Met het opmaken van een RUP voor de aanleg van dit gecontroleerde overstromingsgebied (GOG) wordt het risico op wateroverlast bij hevige regenval in het centrum van Ichtegem beperkt.

"Bij een gecontroleerd overstromingsgebied wordt er gebruikgemaakt van de natuurlijke glooiing van het landschap, van een bufferberm en een stuw. De stuw wordt, samen met (een deel van) de berm, dwars op de waterloop geplaatst. Daardoor ontstaat er voor de stuw een kom, waar er water gebufferd kan worden. Op deze manier lopen de percelen binnen de berm gecontroleerd onder water. Dit is de enige oplossing om de dorpskern te beschermen bij hevige buien met grote waterhoeveelheden", duidt gedeputeerde Sabien.Lahaye-Battheu.

De provincieraad stelde het RUP met bijhorend onteigeningsplan al voorlopig vast. Dat RUP wordt nu voorgelegd aan het brede publiek tijdens een openbaar onderzoek. De plannen en documenten kunnen ingezien worden op het gemeentehuis van Ichtegem, provinciehuis Boeverbos, of op de provinciale website. Iedereen kan opmerkingen en bezwaren indienen.

Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van maandag 12 augustus tot en met vrijdag 11 oktober. Tijdens het openbaar onderzoek wordt er op dinsdag 20 augustus een infonamiddag georganiseerd in het gemeentehuis van Ichtegem. Tijdens dit infomoment kan iedereen vragen stellen over het project aan vertegenwoordigers van de Provincie. (dji)

INFOInschrijven voor het infomoment is verplicht, en kan via www.west-vlaanderen.be/PRUPGOGBlekerijbeek

Bron: Het Nieuwsblad, 19 augustus 2019.