Na vier jaar vergunning voor gebedshuis Harelbeke


Harelbeke Na vier jaar heeft de vzw Bader eindelijk toestemming gekregen om te verhuizen naar een nieuwe stek. De provincie keurde gisteren de stedenbouwkundige vergunning voor de komst van de moslimvereniging naar een erkende villa in de Kortrijksesteenweg goed.

In augustus 2015 ontstond er voor het eerst protest tegen plannen van de moslimgemeenschap voor een verhuizing. De verhuizing naar een gebouw in de Tramstraat werd afgevoerd en eind november 2016 kochten ze de villa in de Kortrijksesteenweg. Maar ook daartegen keerde de buurt zich. Ze vreesde voor overlast en parkeerproblemen.

De stad keurde de komst van de ‘ontmoetingsruimte' goed: er is officieel geen sprake van een echte moskee. Maar midden januari 2018 gooide de provincie de vergunning in de vuilnisbak. Het hele dossier mocht van meet af aan heropgemaakt worden en is nu dus wél goedgekeurd, al dienden de buren, met Vlaams Belang in hun kielzog, ook nu weer beroep in. ‘We hebben de aanvraag voor een functiewijziging van handelspand naar gebedsruimte en de bijbehorende aanleg van een parking langs de Kortrijksesteenweg in Harelbeke goedgekeurd', zegt gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD).

'We zijn superblij', zegt Farouz Mouloud (45) uit Harelbeke, voorzitter van de vzw Bader. ‘Zondag is er het offerfeest, maar dat wordt voor ieder van ons nu een dubbel feest.'

Toch wil de vzw niet snel-snel verhuizen. ‘We zullen eerst rustig de uitspraak van de provincie bekijken en wat verfraaiingswerken verrichten. We doen dat op een rustige manier, want we hopen echt op een nieuwe start met de buren', zegt Mouloud.

'Erfgoed'

Dat een verhuizing nodig is, blijkt uit de plannen voor volgend weekend. De moslimgemeenschap organiseert haar offergebed in een zaaltje in Kuurne. ‘We hebben geen eigen grote stek, we moeten constant zaaltjes huren.'

Aan de uitspraak van de provincie is ook één belangrijke voorwaarde gekoppeld. Aan het wekelijkse vrijdaggebed mogen maximaal 80 mensen deelnemen. ‘Dat zal geen probleem zijn', zegt Mou-loud. ‘Nu komen er wekelijks maar vijftig mensen.'

Vlaams Belang was er gisteren als de kippen bij om zich tegen de uitspraak van de provincie uit te spreken. Midden april betoogden de partij nog tegen de omvorming van de villa. ‘Dit is onaanvaardbaar. Wij blijven de buurtbewoners steunen in hun verzet. Wij willen ons erfgoed beschermen en deze villa vrijwaren', zegt Wouter Vermeersch (VB). ‘De buurtbewoners kunnen nu enkel nog de moskee tegenhouden door naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen.'

Of ze dat zullen doen, is niet duidelijk.

Bron: De Standaard, 9 augustus 2019.