Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 30 september 2019


Begin september vond blijkbaar een overleg plaats tussen het stadsbestuur en Infrabel over de aankoop van de oude spoorwegbedding tussen de Professor Dewulfstraat en de Nieuwstraat in functie van het verlengen van het Quintenswandelpad tot bij het station. Open Vld stelde in 2016 al voor om deze aankoop te bespreken met Infrabel. Raadslid Johan Lefever herinnerde de burgemeester meteen aan zijn woorden van toen en refereerde naar de eventuele mogelijkheid om daar een garageontsluiting te voorzien. 
Tijdens datzelfde overleg nam Infrabel van de gelegenheid gebruik om aan te halen dat ze zo snel mogelijk (30 september) de overweg aan de Sint-Jansstraat wil sluiten, gezien deze 'geen enkele obiliteitsfunctie meer heeft'. Dit punt werd pas in het schepencollege van 23 september besproken - op 16 september was de burgemeester voor enkele dagen in zusterstad Zatec - en beslist: OK om de overweg definitief te sluiten. Waar men niet op gerekend had, was de massale reactie van de buurtbewoners en de aangelanden, die pas op 19 september van de sluiting op de hoogte werden gesteld. Onder druk van de buurtbewoners werd op zaterdag 28 september alsnog in allerijl een inspraakvergadering georganiseerd, waar ook Infrabel op aanwezig was. Als snel werd duidelijk dat de sluiting van de overweg onafwendbaar was. Op maandag 30 september besliste het college om dan toch een negatief advies te verlenen in dit dossier. De fractie van Open Vld, bij monde van Sabien, wees vooral op de slechte communicatie naar de buurt toe, die toch meer respect verdiende. Het negatief advies werd door de voltallige gemeenteraad bevestigd.
Raadslid Isabel Sticker interpelleerde de schepen van Mobiliteit over het beleid dat gevoerd werd wat de aanleg van voetgangersoversteekplaatsen - die trouwens dringend aan een lekje verf toe zijn - betreft. Concreet verwees zij naar een aanvraag tot (hernieuwde) aanleg van een zebrapad in de Gasthuisstraat van augustus 2018. Tot op vandaag, dus meer dan een jaar later, is er nog steeds geen beslissing gevallen. Ook de beslissingen van het college om een 'visienota betreffende voergangersoversteekplaatsen' op te maken en een 'werkgroep op te richten voor het bepalen van de meest geschikte locaties voor voetgangersoversteekplaatsen in het centrum' zijn volgens het raadslid nogal vergezocht, maken de procedure ingewikkeld en zorgen voor vertraging. Schepen Chapelle gaf toe dat de zebrapaden dringend herschilderd moeten worden. De aangestelde firma zou de werken in oktober uitvoeren, daar waar 1 september de oorspronkelijke deadline was. Zij verschuilde zich verder achter de overbelasting van de dienst Mobiliteit, die (slechts) uit anderhalve medewerker bestaat, wat betreft beslissingen die meer dan een jaar op zich laten wachten. 

 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 30 september 2019