Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 21 oktober 2019


Gezien de gemeenteraadscommissies afgeschaft werden aan het begin van deze legislatuur, vroeg Sabien aan de schepen om in mensentaal uit te leggen wat de 'toetreding tot consortium West7 in kader van ESF-oproep' precies inhoudt.  

Op de vraag van Pascal, om de gemeentelijke mantelzorgpremie op te trekken van 125€ per jaar naar 300€ per jaar werd door de schepen afwijkend geantwoord. Geen ja, geen neen. Pascal vroeg hierop de stemming van dit punt, maar kreeg een njet van het stadsbestuur. Sabien stelde dat het punt nochtans op tijd was ingediend, dus kan toch worden verwacht dat het college een antwoord klaar heeft. Schepen Vandromme sprong in de bres voor haar collega schepen en stelde voor om het punt 'uit te stellen' naar een volgende zitting. Met deze belofte kijken we alvast uit naar de gemeenteraad van november. 

Raadslid Christine Verdonck verwees naar de bladkorven die hier en daar in Poperinge zijn opgedoken gedurende de laatste weken. Dit voorstel, dat vanuit de Open Vld fractie in de gemeenteraad van februari werd geopperd, wordt blijkbaar gevolgd en daar zijn we blij mee. De schepen legde uit dat 21 korven geplaatst werden, gespreid over de deelgemeenten en het centrum. De werking van het systeem wordt opgevolgd en geëvalueerd. Hopelijk wordt er geen misbruik gemaakt van de korven om er huishoudelijk en ander afval te gooien, want in dat geval worden de bladkorven weggehaald.

Vanuit de fractie van Open Vld kwam nog een vraag van Pascal Lapanne. De werken aan het Belfort 2.0 hebben tot gevolg gehad dat het voetpad in de Veurnestraat quasi vernield is. Het herstel ervan laat op zich wachten. De schepen gaf dit toe en kwam met het excuus dat er onenigheid is geweest tussen de nutsmaatschappijen. Maar ook goed nieuws: er is nu een akkoord en de werken worden uitgevoerd rond half november, mits goed weer.

Bram Meeuw had een vraag klaar over de taxicheques, die sinds september weer beschikbaar zijn. Maar er stelt zich een probleem: er is geen enkel Poperings taxibedrijf beschikbaar om te zorgen voor de verplaatsingen. De taxi's moeten nu komen vanuit de omliggende gemeenten, wat er in de praktijk toe zal leiden dat het duurder zal zijn. De schepen stelde dat het stadsbestuur hierin afhankelijk is van de private markt, maar ze blijven uitkijken naar een oplossing om de behoefte in te vullen.

Ook Johan Lefever had een mondelinge vraag ingediend over de stand van zaken in het dossier van het Weeuwhof. Deze vraag werd echter niet weerhouden wegens 'niet actueel' en 'te uitgebreid'.  

In de besloten vergadering van de Raad van Bestuur van het AGB De Kouter verwees raadslid Isabel Sticker naar het jaarverslag 2017-2018 van het sport-en recreatiebad De Kouter, dat in februari 2019 werd toegelicht. "Mogen wij erop rekenen dat er ook voor het jaar 2019 een jaarverslag wordt opgemaakt, en wanneer zal de schepen met dit jaarverslag naar de Raad van Bestuur komen?" De schepen beloofde dat dit opnieuw opgemaakt wordt voor 2019, en zal met de cijfers naar de Raad van Bestuur komen als alle diensten alle gegevens hebben verwerkt.


De volgende gemeenteraad gaat door op maandag 25 november as. Iedereen welkom!

 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 21 oktober 2019