Sabien present op eerste steenlegging van vernieuwde Ensorhuis in Oostende


Het nieuwe Ensorhuis zal bestaan uit de oorspronkelijke woning van de schilder in de Vlaanderenstraat, op een boogscheut van zijn ouderlijke huis, en een nieuw interactief belevingscentrum in het aanpalende pand op de hoek van Vlaanderenstraat en Van Iseghemlaan. De kostprijs bedraagt 3,6 miljoen euro. De investering moet grotendeels worden terugverdiend met de exploitatie.

In het James Ensorhuis zullen de bezoekers worden ondergedompeld in de sfeer van de meester, met vijf belevingsruimtes toegespitst op aparte thema's. Kamer 1 toont de leefwereld en werken van de schilder, kamer 2 bevat reproducties van de werken die hij schilderde, kamer 3 geeft een inzicht in zijn denken en scherpe blik op de samenleving met brieven, foto's en objecten, kamer 4 toont spotprenten over de dood en de maatschappij en in kamer 5 kan je tenslotte de beroemde maskers zien. 

Aan de straatkant is een expositieruimte met wisselende tentoonstellingen rond Ensor. De toevoeging van het interactieve gedeelte zorgt dan weer niet enkel voor een grotere capaciteit en betere toegankelijkheid, maar biedt bezoekers extra inzicht in de complexe leefwereld van Ensor. Wat de eerste expo zal worden, staat ook al vast. Die zal gaan over de link tussen Ensor en Oostende. Ensorkenner Xavier Tricot zal de curator zijn.

De renovatiewerken worden uitgevoerd door Monument Vandekerckhove nv onder leiding van noA Architecten. De realisatie gaat gepaard met een budget van 3,6 miljoen euro. Toerisme Vlaanderen zorgt voor een subsidie van 1.809.870 euro en de provincie West-Vlaanderen subsidieert 125.000 euro. De stad Oostende betaalt de resterende 1.665.129 miljoen euro. Toerisme Oostende zal instaan voor de uitbating.

 

Lees hierna de speech van Sabien:   

Geachte minister, burgemeester en aanwezigen,

Sta mij toe eerst mijn felicitaties over te brengen aan mevrouw Demir. We kennen elkaar van onze gezamenlijke periode in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. U bent intussen verhuisd naar het Vlaamse niveau, ikzelf naar het provinciale niveau. Beiden in een uitvoerende functie met enkele gelijklopende bevoegdheden, o.a. Toerisme. Ik kijk alvast uit naar een goede samenwerking!

 

Geachte aanwezigen,

Om het toeristische en recreatieve hart van West-Vlaanderen te versterken, investeert de provincie via het provinciaal reglement voor toeristische impulsen fors in infrastructuur, evenementen en logies.

We doen dat onder andere door het ondersteunen van gerichte investeringen met het oog op:

1.   de vernieuwing en de kwaliteitsverbreding van bestaande toeristische aanbodelementen;

2.   de realisatie van innovatieve en imagoversterkende projecten en producten.

Het is dan ook binnen ons reglement voor toeristische impulsen dat we in 2016 de aanvraag voor subsidiëring van het Ensorhuis met belevingscentrum mochten ontvangen.

 

Tijdens de toespraak van burgemeester Bart Tommelein, konden we daarnet al vernemen hoeveel James Ensor en zijn patrimonium betekenen voor de stad Oostende.

Vanuit de provincie West-Vlaanderen, meer bepaald vanuit Westtoer, stonden we enkele jaren geleden mee aan de wieg van het nieuwe strategische beleidsplan voor het toerisme in Oostende. Hierin schoven we Ensor uitdrukkelijk naar voor als belangrijke productlijn voor de stad. De systematische inbedding van Ensor in zowel de profilering als in de productontwikkeling van de stad kunnen we dus enkel toejuichen.

Kort na de lancering van het nieuwe strategische beleidsplan voor het toerisme, in 2015, werd door Westtoer in samenwerking met Toerisme Oostende een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de vernieuwing van het James Ensorhuis.

Het belang van de kunstenaar, die algemeen erkend wordt als de belangrijkste vernieuwer van de moderne kunst in Vlaanderen, overstijgt echter ruimschoots de stad zelf.

 

We zijn ervan overtuigd dat de realisatie van het James Ensorhuis rond de figuur van Ensor en een aantal van zijn originele werken, een opwaardering betekent voor het toeristische aanbod van de hele Vlaamse kust. De wereldwijde bekendheid van de kunstwerken van Ensor zal een ‘reason to come' zijn naar onze provincie en naar de stad Oostende. Het uitgebreide James Ensorhuis zal kunnen mikken op een nationaal en internationaal publiek.

 

Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat de uitbreiding van het authentieke huis met een interactief belevingscentrum inspeelt op de behoeften en verwachtingen van de toerist anno 2020: de behoefte aan authentieke ervaringen én de behoefte aan beleving. Het James Ensorhuis zal ook het weersonafhankelijke, all weather aanbod aan onze kust versterken en speelt zo in op seizoensverbreding. De kwalitatieve, meertalige en gelaagde inrichting van beide onderdelen zal ervoor zorgen dat veel doelgroepen zich welkom zullen voelen in het James Ensorhuis, in het bijzonder ook families, een heel belangrijke doelgroep aan onze kust.

Om al deze redenen besloot de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen op 6 oktober 2016 om een subsidie voor infrastructuur van € 125.000 toe te kennen aan de vzw Toerisme Oostende voor het Ensorhuis met belevingscentrum.

Ik ben dan ook zeer verheugd om hier vandaag aanwezig te zijn. Samen met de stad kijken wij uit naar 2020 en de opening van het James Ensorhuis, waarmee onze provincie een topattractie rijker zal zijn.

 

Tot slot, mevrouw de minister, u bent zelf van Limburg afkomstig, samen met West-Vlaanderen de provincie die "het verst van Brussel" afgelegen is. Ook wij moeten daarom onze stem vaak iets luider laten horen...

Daarom wil ik met enkele cijfers het toeristisch belang van West-Vlaanderen in de kijker zetten:

-      Onze provincie staat in voor 47 % van alle verblijfstoeristen en voor 62 % van alle overnachtingen in commercieel logies in Vlaanderen (inclusief directe verhuur kust).

-      Het toerisme in West-Vlaanderen staat voor minstens 40.000 jobs. (Oostende: minstens 4.300)

-      Vorig jaar:

658.000 bedden; (Oostende: 51.700)

7,5 miljoen verblijfstoeristen; (Oostende: 0,7 miljoen)

31,7 miljoen overnachtingen; (Oostende: 2,5 miljoen)

28,5 miljoen dagtoeristen; (Oostende: 3,7 miljoen)

3,8 miljard euro bestedingen. (Oostende: 405 miljoen euro)

 

Met het provinciebestuur investeren we fors: niet alleen in infrastructuur (waarvan vandaag hier in Oostende een voorbeeld), maar ook in kwalitatieve en vernieuwende belevingen én de promotie van de Kust en de groene regio's als aantrekkelijke bestemmingen in de 4 seizoenen.

Ik hoop uiteraard dat ook u voldoende aandacht zal besteden aan de Vlaamse regio's en kijk ernaar uit om u nog vele keren te mogen treffen in West-Vlaanderen. Ik dank u.

 Sabien present op eerste steenlegging van vernieuwde Ensorhuis in Oostende