Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 januari 2020


Christine Verdonck lichtte toe waarom de fractie zich bij de stemming onthoudt bij de geplande werken in Reningelst om een buffergracht aan te leggen tussen de Nedergraafstraat en de Heuvellandseweg. 

Raadslid Lefever stelde een vraag naar de stand van zaken in het dossier voor de nieuwbouw van De Loods in Poperinge. Dit naar aanleiding van een infovergadering voor de buurtbewoners op 16 januari ll. De directie van de instelling legde er de al zeer concrete bouwplannen op de nieuwe verkaveling Burgemeester Sansenstraat voor. Johan Lefever vroeg naar de precieze stand van zaken in het dossier, en wou ook weten of er alternatieve locaties werden/worden gezocht. Volgens de burgemeester is er (nog) geen vergunning aangevraagd en zal het aan het schepencollege zijn om te beslissen.

Foto: De laatste voorbereidingen met de fractie van Open Vld voor de gemeenteraad van 27/01/2020. Raadsleden Pascal Lapanne en Danny Lefebvre moesten zich verontschuldigen.  

 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 januari 2020