Sabien verzorgt welkomstwoord tijdens nieuwjaarsreceptie van Logeren in Vlaanderen


Dames en heren logiesuitbaters,

Het doet mij een plezier om jullie hier te mogen verwelkomen op deze nieuwjaarsreceptie.

 

In onze provincie willen we volop de kaart trekken van kwalitatief toerisme. En jullie logies zijn een essentiële schakel binnen de kwaliteitsbeleving van de toeristen. Jullie zijn immers vaak het eerste en belangrijkste contact met de toeristen.


Een trend die we de voorbije jaren merken, is dat het aantal B&B's ongeveer stagneert, maar dat het vooral de vakantiewoningen zijn die nog steeds toenemen.

Gezien het steeds grotere, en ook zeer kwalitatieve aanbod van logies is het als uitbater natuurlijk vaak zoeken hoe je jouw logies best kan promoten bij de toeristen.

En heel wat van jullie kunnen we daarbij gelukkig ondersteuning bieden met het kwalitatieve promotiekanaal Logeren in Vlaanderen. Ook hier zijn de West-Vlaamse logiesuitbaters het sterkst aanwezig! In totaal zijn er bijna 300 van de ruim 900 adverteerders uit onze provincie.

 

Maar we gaan niet enkel voor kwantiteit, maar zeker ook voor kwaliteit. Heel wat logies bieden immers een enorm comfort en schitterende service aan!

We vinden het essentieel om als overheid nauw samen te werken met de toeristische ondernemers. Jullie zijn immers vaak het eerste aanspreekpunt voor de toerist. Daarom zetten wij sterk in op adviesverlening, infomomenten en heel wat netwerking.

Zo zijn er binnenkort weer de startavonden, per toeristische regio, die Westtoer organiseert. En blijft men ook dit jaar ondernemers samenbrengen a.d.h.v. o.a. logiesfora of het kustcafé.

Ook binnen de vele diverse (Europese) projecten die we bij Westtoer lopen hebben wordt veel aandacht en vaak ook een aanbod voor logiesuitbaters voorzien. Zoals bijvoorbeeld binnen het project Businessmodellen Booster, waarbij wij de private ondernemers ondersteunen om nieuwe businessmodellen in de toeristische sector toe te passen en de zaak klaar te stomen voor de toekomst. 

 

We blijven in de provincie verder inzetten op kwaliteit en begeleiding. Ook dit jaar bouwen we, voor het 10e jaar al, verder aan ons kwaliteitstraject: Q-label. Toeristische ondernemers, diensten voor toerisme, musea en attracties, kunnen dit traject doorlopen om eens kritisch stil te staan bij de eigen uitbating. Met trots kan ik al vooruitblikken op het komende jaar en melden dat we dit jaar trouwens de kaap van 300 zaken die het Q-label hebben zullen overschrijden! En op het einde van het jaar zal het 10-jarige jubileum van dit kwaliteitstraject feestelijk gevierd worden!

 

Met veel plezier kan ik jullie ook meegeven dat we in 2020 een nieuw Reglement voor de Toeristische Impulsen kunnen lanceren, waarmee de Provincie West-Vlaanderen financiële impulsen kan geven aan projecten die het toerisme in onze provincie naar een nog hoger niveau tillen. Hierbinnen zijn er ook middelen voorzien om de private sector te ondersteunen! Meer info hier over volgt nog voor de zomer. 

De lat wordt tegenwoordig dus zeer hoog gelegd voor de logies, en hun uitbaters! Daarom zou ik jullie willen bedanken voor de grote inzet voor het kwalitatief toerisme in onze provincie! En vanavond kunnen jullie nu eens zelf te gast zijn en genieten!

Ik wens jullie allen een mooi 2020 met heel succesvolle uitbatingen.

 Sabien verzorgt welkomstwoord tijdens nieuwjaarsreceptie van Logeren in Vlaanderen