Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 24 februari 2020


Al in september 2017 vroeg de fractie van Open Vld om de herstelling van het kunstwerk op de rotonde ter hoogte van de Abeelseweg. Bijna twee jaar later zien we nog geen resultaat. De schepen beloofde nogmaals dat de sculpturen binnenkort (maar) aangepakt en teruggeplaatst worden. Ook de aankleding van de andere rotondes op Poperings grondgebied is op vandaag magertjes. Nochtans zijn de ronde punten het eerste wat zowel de inwoner als de toerist ziet bij het binnenrijden van onze stad. Sabien vroeg specifiek om een 'rotondeplan' op te maken, met oplijsting van de punten en een voorstel van aankleding. Die aankleding is bij voorkeur een combinatie van onderhoudsvriendelijk groen en één of meerdere kunstwerken. Bij het stadsbestuur werd met een verwijtende vinger gewezen naar de Afdeling Wegen en Verkeer, die binnenkort op het matje zal worden geroepen.

Raadslid Isabel Sticker diende bij de motie op het vervoersplan van de NMBS een amendement in, om te pleiten voor een TreinPunt in het stationsgebouw te Poperinge, mochten de openingsuren van de loketten verder worden afgebouwd. Het  amendement - dat via een subamendement werd goedgekeurd - ziet er als volgt uit:

  • De dienstverlening aan de stationsloketten op lange termijn zoveel mogelijk te behouden, aangezien de ticketautomaten geen volwaardig alternatief bieden. Niet alle reizigers zijn immers even vertrouwd met elektronische betaalterminals en elektronische betaalmiddelen. Bovendien kunnen deze automaten geen toelichting verstrekken bij een reistraject zoals dat traditioneel aan het loket het geval is. In geval de openingsuren van de loketten toch verder afgebouwd worden, is het aan de NMBS om de mogelijkheid van een TreinPunt te onderzoeken: een handelszaak binnen het bestaande stationsgebouw, die naast zuiver commerciële producten (kranten, koffie of broodjes) ook een beperkt aanbod aan NMBS-producten verkoopt en de wachtruimte voor de reizigers kan blijven openstellen.

Verder: de kunstacademie wil vanaf het schooljaar 2020-2021 ook het domein 'dans' aanbieden. Maar is hier wel nood aan in Poperinge, gezien er in Poperinge al private initiatieven zijn? Is een (goedkopere) dansopleiding in de academie geen concurrentie voor deze initiatieven? U kan de tussenkomst van Isabel Sticker hier nalezen: 

Concreet is het dus de bedoeling dat de kunstacademie vanaf schooljaar 2020-2021 ook het domein ‘dans' (klassieke basis, dus ik ga er van uit dat dit enkel ballet is?) gaat aanbieden (naast woord, beeld en muziek) voor de 1e (6-7 jaar) en 2e(8 jaar) graad.

De nodige aanvragen hiertoe bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten moeten ingediend worden tegen resp. 1 maart en 1 april 2020. Vandaag, 24 februari, krijgen wij als gemeenteraad - toch de inrichtende macht van de academie - het punt ter goedkeuring op ons bord. Geef toe, wat toelichting door de bevoegde schepen en de directeur in een (intussen niet meer bestaande) gemeenteraadscommissie was, ook gezien het korte tijdsbestek - niet overbodig geweest. Dit getuigt toch - ik zou zelfs durven zeggen opnieuw - van weinig respect voor de inrichtende macht, namelijk de gemeenteraad.

Want een eerste en toch niet onbelangrijke vraag die je je kan stellen is: is er wel nood in Poperinge aan een afdeling (klassieke) dans binnen de kunstacademie, als je weet dat er momenteel al aanbieders zijn in de privésector? Op welke manier werd de nood aan deze bijkomende opleiding onderzocht, en waar is het resultaat van dit onderzoek? Is er een bevraging gebeurd? Is er bij de mensen uit de privé sector afgetoetst geweest hoe zij hier tegenover staan?  Wat is hun reactie geweest? Stonden zij te springen van enthousiasme? Of is het de bedoeling dat de academie met de privésector zal samenwerken? Hoe ziet de schepen die samenwerking concreet?   

Heel belangrijk ook is de prijs voor zo een opleiding. In de academie is het basistarief slechts 70€ voor een schooljaar. Voor kansengroepen is er een verminderd tarief van 45€. En met een Uitpas kost een opleiding dans voor een volledig schooljaar amper 11€. Kunnen we hier dan spreken over oneerlijke concurrentie ten opzichte van de private initiatieven voor wie deze lage prijzen niet haalbaar zijn? Begrijp ons zeker niet verkeerd: ook wij vinden dat dans voor álle kinderen - ook uit kansengroepen - toegankelijk moet zijn. Maar dan moet het stadsbestuur inspanningen doen om ook de privé initiatieven toegankelijk te maken voor minder bedeelde kinderen.

Conclusie: onze fractie is zeker niet tegen de oprichting van een afdeling dans in de stedelijke kunstacademie, maar wij willen de studie zien die aantoont dat hier nood aan is in Poperinge. Wij willen de garantie dat de privé initiatieven hierdoor niet (financieel) genekt worden. Wij vragen ook om de afdeling dans te evalueren na het schooljaar 2020-2021, en met die evaluatie naar de gemeenteraad te komen. 

Na de behandeling van de 20 agendapunten, werden vanuit de fractie van Open Vld nog 3 actuele vragen gesteld:

- Bram Meeuw vroeg naar een stand van zaken in de opmaak van de vernieuwde stadswebsite, die eerder beloofd werd tegen het najaar van 2019. En jawel, de schepen mocht een primeur weggeven: de website komt online op zaterdag 29 februari!

- Christine Verdonck wees op de gewijzigde manier van verdeling van de stadskrant. Er werd door het stadsbestuur gekozen voor een goedkoper systeem, doch er waren nogal wat klachten. Sommige bewoners kregen de stadskrant pas halfweg de maand, sommigen helemaal niet, en anderen kregen ze dubbel. De schepen beseft dat er wat problemen zijn geweest. Voor de verdeling van maart is door de leverancier beterschap beloofd. Indien deze belofte niet waargemaakt wordt, zal de samenwerking stopgezet worden.

- Johan Lefever sprong in de bres voor een aantal mensen die hun premie van 1.000 euro - na 2 jaar - nog niet hebben ontvangen van de stad voor het op eigen kosten uitvoeren van de aansluiting op de openbare riolering.   


 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 24 februari 2020